Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży: konkurs wniosków 2022 otwarty!

W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe.  Wnioski można składać do 31 stycznia!

W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. Zapraszamy do składania wniosków.

Głównym celem projektów jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową.

Polskie organizacje powinny występować o dofinansowanie do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, litewskie – do Departamentu ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy na Litwie.

PRIORYTETY 2022

W roku 2022 priorytety Funduszu to:

  • Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską a litewską.
  • Promowanie współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym społecznej.
  • Wspieranie zaangażowania młodzieży w wolontariacie.
  • Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów.
    • Promowanie dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów w związku z 450. rocznicą śmierci Zygmunta II Augusta.
    • Promowanie dziedzictwa kulturowego epoki romantyzmu w związku z 200. rocznicą publikacji pierwszego tomu poezji Adama Mickiewicza oraz 150. rocznicą śmierci kompozytora Stanisława Moniuszki.

W ostatnim priorytecie należy wybrać jeden z dwóch obszarów tematycznych.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę priorytecie. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu dostępne są w zakładce Zasady formalne.

REALIZACJA PROJEKTÓW

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2022, muszą zostać zrealizowane pomiędzy
1 kwietnia a 31 października.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać do 31 stycznia 2022 r. godz. 23:59.
Wyniki konkursu będą znane w marcu 2022 r.

Projekty należy składać w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami.

ZASADY KONKURSU

Zasady formalne »

Zasady jakościowe »

Zasady finansowe »

Dokumenty »

Źródło: https://www.frse.org.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 26.11.2021
Zakończenie wydarzenia: 31.01.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!