„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

Głównym celem programu jest wspieranie działań prowadzonych dla przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności. W 2022 roku na realizację programu zostanie przeznaczona kwota 5,5 mln zł. Wysokość dotacji na realizację projektu wynosi od 50 tys. do 300 tys. zł.

Program kierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

Moduły z celami szczegółowymi

W ramach tegorocznej edycji konkursu wyznaczone są następujące Moduły:

  • Moduł I: Profilaktyka – celem tego modułu jest zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych. W tym m.in. przez pomoc socjalną psychologiczną, terapeutyczną i prawną oraz przez prowadzenie warsztatów ułatwiających znalezienie pracy osobom bezdomnym.
  • Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych – w ramach środków z tego Modułu osoby bezdomne otrzymają pomoc od instytucji w ramach tzw. streetworkingu. Skorzystają np. jadłodajni, punktów wydawania odzieży czy placówek udzielających tymczasowego schronienia. Ważnym elementem tego modułu będzie udzielanie im pomoc psychologicznej czy prawnej.
  • Moduł III: Infrastruktura – kierowany jest do placówek udzielających tymczasowego schronienia. Środki z tego Modułu zostaną skierowane na remonty w placówkach dla osób bezdomnych, adaptację pomieszczeń czy zakup nowego wyposażenia.
  • Moduł IV: Innowacyjność – to inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Ważne terminy

Swoje oferty uprawnione podmioty mogą przesyłać do 21 lutego br. do wydziału polityki społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Oferty dotyczące Modułu IV należy składać we skazanym terminie bezpośrednio do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 21.02.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 31.01.2022
Zakończenie wydarzenia: 21.02.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!