Planowanie projektów budujących wspólnoty lokalne – zaproszenie na warsztat

Celem warsztatu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania działań pozytywnie i trwale wpływających na rozwój lokalnej społeczności.

Kto może wziąć udział w warsztacie?

Warsztat przeznaczony jest dla przedstawicieli początkujących organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych osób działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.

Do udziału w warsztacie zapraszamy tylko i wyłącznie dwu osobowe zespoły z tej samej organizacji lub grupy nieformalnej, z małym wyjątkiem dla Sołtysek i Sołtysów, którzy jako trzecia osoba, chcieliby do takiego zespołu dołączyć by efektywniej współpracować przy wspólnych projektach.

Osoby, które przed styczniem 2020 r. brały udział w warsztacie pn.: „Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw” również mogą przesłać swoje zgłoszenie, jednak pierwszeństwo uczestnictwa będą miały osoby zgłaszające się po raz pierwszy.

Uwaga! Na warsztat zapraszamy osoby w pełni zaszczepione bądź osoby mające status ozdrowieńca* (http://fundacjawspomaganiawsi.pl/dlaczego-organizujemy-wydarzenia-stacjonarne-dla-osob-w-pelni-zaszczepionych/). Osoby, które chcą uczestniczyć w warsztacie, a ze względów zdrowotnych nie są zaszczepione prosimy o indywidualny kontakt na adres podany na końcu ogłoszenia.  

Kto poprowadzi warsztat?

Warsztat prowadzony będzie przez psycholożkę społeczną, posiadającą szerokie doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów społecznych budujących wspólnoty lokalne.

Czego można będzie się nauczyć?

Naszym celem jest podzielenie się z uczestnikami praktyczną wiedzą pomocną przy planowaniu projektów społecznych, które w sposób pozytywny i trwały wpływają na rozwój lokalnych społeczności. Rozumiemy przez to działania, które przyczyniają się do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w środowiskach wiejskich, wspomagając ich efektywny wzrost, budując lub wzmacniając lokalny kapitał społeczny.

Program warsztatu zawiera podstawowe informacje niezbędne każdej początkującej organizacji lub grupie społecznej do rozpoczęcia efektywnego działania na rzecz swojej społeczności.

Przedstawimy najważniejsze elementy procesu „od pomysłu do działania”:

  • Po co organizacji/grupie misja i wizja?
  • Definiowanie problemu i grupy odbiorców naszych działań.
  • Określanie celów, sposobu zarządzania, zadań do wykonania i spodziewanych efektów działania.
  • Analiza ekonomiczno-społeczna przedsięwzięcia (określenie zasobów, sprzymierzeńców i sojuszników).
  • Współpraca jako budowa kapitału społecznego.
  • Dobór optymalnych metod działania oraz określanie ich kosztów i źródeł finansowania.
  • Bieżąca i końcowa ocena działań i efektów projektu.

Tak jak zawsze na naszych warsztatach, jedynie uczestnicy biorący aktywny udział w całym warsztacie otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Gdzie i w jakim terminie odbędzie się warsztat?

Warsztat odbędzie się w Łowiczu w Hotelu Eco. Zakwaterowanie w pokojach dwu osobowych lub trzy osobowych typu studio. Poniżej podajemy termin warsztatu.

Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników
18-20 lutego 2022 r. 20 stycznia 2022 r.

 

W pierwszym dniu warsztatu, zajęcia rozpoczynają się około godz. 13.00 a ostatniego dnia kończą ok. godz. 13.00.

UWAGA: Jednorazowo w warsztacie może brać udział maksymalnie 16 osób. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszeń, gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Koszt udziału w warsztacie:

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztacie takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

Jak wziąć udział w warsztacie?

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztacie prosimy o szczegółowe wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przysłanie go e-mailem na adres mslotwinskalychota@fww.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń podany jest powyżej.

Potwierdzenie udziału wraz z informacją o terminie warsztatu i szczegółowym programem otrzymają Państwo e-mailem najpóźniej na 8 dni przed rozpoczęciem warsztatu, na który zostaną Państwo zakwalifikowani.

* Ozdrowieniec to osoba, która przebyła chorobę. Status ten wydawany jest na 180 dni. Więcej na https://www.gov.pl/web/mobywatel/unijny-certyfikat-covid

 

Zapraszamy!

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Monika Słotwińska-Łychota

Fundacja Wspomagania Wsi

ul.Bellottiego 1, lok. 1; 01-022 Warszawa

e-mail: mslotwinskalychota@fww.pl 

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.01.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 18.02.2022
Zakończenie wydarzenia: 20.02.2022
Miejsce wydarzenia: Łowicz
Organizator: Fundacja Wspomagania Wsi

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!