“Planowanie projektów budujących wspólnoty lokalne” – warsztat FWW

Celem warsztatu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania działań pozytywnie i trwale wpływających na rozwój lokalnej społeczności.

 

Kto może wziąć udział w warsztacie?

Warsztat przeznaczony jest dla przedstawicieli początkujących organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych osób działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.

Do udziału w warsztacie zapraszamy wyłącznie dwuosobowe zespoły z tej samej organizacji lub grupy nieformalnej, z małym wyjątkiem dla Sołtysek i Sołtysów którzy jako trzecia osoba chcieliby do takiego zespołu dołączyć, by efektywniej współpracować przy wspólnych projektach.

Osoby, które przed styczniem 2021 r. brały udział w warsztacie pn.: „Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw” również mogą przesłać swoje zgłoszenie, jednak pierwszeństwo uczestnictwa będą miały osoby zgłaszające się po raz pierwszy.

 

Kto poprowadzi warsztat?

Warsztat prowadzony będzie przez psycholożkę społeczną, posiadającą szerokie doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów społecznych budujących wspólnoty lokalne.

 

Czego można będzie się nauczyć?

Naszym celem jest podzielenie się z uczestnikami praktyczną wiedzą pomocną przy planowaniu projektów społecznych, które w sposób pozytywny i trwały wpływają na rozwój lokalnych społeczności. Rozumiemy przez to działania, które przyczyniają się do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w środowiskach wiejskich, wspomagając ich efektywny wzrost, budując lub wzmacniając lokalny kapitał społeczny.

Program warsztatu zawiera podstawowe informacje niezbędne każdej początkującej organizacji lub grupie społecznej do rozpoczęcia efektywnego działania na rzecz swojej społeczności.

Przedstawimy najważniejsze elementy procesu „od pomysłu do działania”:

  • Po co organizacji/grupie misja i wizja?
  • Definiowanie problemu i grupy odbiorców naszych działań.
  • Określanie celów, sposobu zarządzania, zadań do wykonania i spodziewanych efektów działania.
  • Analiza ekonomiczno-społeczna przedsięwzięcia (określenie zasobów, sprzymierzeńców i sojuszników).
  • Współpraca jako budowa kapitału społecznego.
  • Dobór optymalnych metod działania oraz określanie ich kosztów i źródeł finansowania.
  • Bieżąca i końcowa ocena działań i efektów projektu.

Tak jak zawsze na naszych warsztatach, jedynie uczestnicy biorący aktywny udział w całym warsztacie otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

 

Gdzie i w jakim terminie odbędzie się warsztat?

Warsztat odbędzie się w Łowiczu w Hotelu Eco. Zakwaterowanie w pokojach dwu osobowych lub trzy osobowych typu studio. Poniżej podajemy termin warsztatu.

Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników
29 września-01 października 2023 r. 10 września 2023 r.

 

W pierwszym dniu warsztatu zajęcia rozpoczynają się około godz. 13:00, a ostatniego dnia kończą ok. godz. 13:oo.

 

UWAGA: Jednorazowo w warsztacie może brać udział maksymalnie 20 osób. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszeń, gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

 

Koszt udziału w warsztacie:

Opłata za udział każdego z uczestników warsztatu wynosi 180,00 zł brutto i jest płatna po wstępnej kwalifikacji. Szczegółowe informacje zostaną przesłane e-mailem, potwierdzającym wstępną kwalifikację. Ostateczna kwalifikacja nastąpi po wniesieniu opłaty. Fundacja Wspomagania Wsi zapewnia noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

 

Jak wziąć udział w warsztacie?

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztacie prosimy o szczegółowe wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  i przysłanie go e-mailem na adres mslotwinskalychota@fww.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń podany jest w powyższej tabeli.

Potwierdzenie wstępnej kwalifikacji wraz z informacją o numerze konta, na które należy wnieść opłatę 180,00 zł i terminie wpłaty oraz szczegółowym programem otrzymają Państwo e-mailem najpóźniej na 8 dni przed rozpoczęciem warsztatu.

 

Zapraszamy!

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Monika Słotwińska-Łychota

Fundacja Wspomagania Wsi

ul. Bellottiego 1, lok. 1; 01-022 Warszawa

e-mail: mslotwinskalychota@fww.pl 

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.09.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 29.09.2023
Zakończenie wydarzenia: 01.10.2023
Miejsce wydarzenia: Łowicz
Organizator: Fundacja Wspomagania Wsi

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!