Ogólnopolski program dotacyjny „Przystań Świętego Mikołaja”

Fundacja Świętego Mikołaja uruchamia program dotacyjny na prowadzenie lokalnych działań wsparcia edukacyjnego, opiekuńczego i wychowawczego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Coraz więcej dzieci, które musiały uciekać przed wojną w Ukrainie szuka schronienia w Polsce. Fundacja Świętego Mikołaja chce umożliwić im dalszą edukację i rozwój, roztoczyć nad nimi opiekę, a także tworzyć przyjazne miejsca integracji z rówieśnikami.

Fundacja otwiera ogólnopolski program dotacyjny na zakładanie Przystani Świętego Mikołaja.

Fundacja Świętego Mikołaja sfinansuje niezbędne koszty, aby lokalne organizacje i instytucje oraz inne podmioty prawne były w stanie prowadzić zajęcia dla ukraińskich dzieci, organizować opiekę oraz przekazywać im niezbędne wsparcie.

W ramach „Przystani” mogą być prowadzone zajęcia edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, warsztaty, koła zainteresowań i grupy wsparcia, a także finansowane i dystrybuowane niezbędne materiały, w tym przede wszystkim szkolne wyprawki, organizowana nauka języka polskiego, obozy wakacyjne, wycieczki, a także zatrudniona ukraińskojęzyczna kadra.

I nabór wniosków: 22 marca – 4 kwietnia

Realizowane projekty, które Fundacja będzie dotować: 15 kwietnia – 31 sierpnia 2022

Kwota dotacji: od 5 000 zł do 50 000 zł.

Podmioty zaproszone do zakładania Przystani Świętego Mikołaja i ubiegania się o dotację: biblioteki, domy i centra kultury, szkoły i ośrodki szkolno-wychowawcze, przedszkola, lokalne organizacje pozarządowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, rady rodziców, kluby sportowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, oraz inne podmioty prawne.

>>>>ZŁÓŻ WNIOSEK O DOTACJĘ<<<<<

DOKUMENTY DO POBRANIA

Źródło: https://mikolaj.org.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 04.04.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 22.03.2022
Zakończenie wydarzenia: 04.04.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Świętego Mikołaja

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!