Ochrona bioróżnorodności na siedliskach cennych przyrodniczo – szkolenie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich, doradców z ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, prywatnych podmiotów doradczych, nauczycieli szkół rolniczych, przedstawicieli instytutów, uczelni rolniczych, rolników na dwudniowe szkolenie pt. Realizacja programów rolnośrodowiskowych w świetle ochrony cennych siedlisk przyrodniczych zależnych od wód. Szkolenie odbędzie się 27-28 czerwca 2024 r.

Celem operacji jest przekazanie wiedzy niezbędnej do realizacji działań ukierunkowanych na zapewnienie ochrony bioróżnorodności na siedliskach cennych przyrodniczo, tj. działań wpływających na optymalny stan siedlisk (działania ochronne, zachowanie uwilgotnienia siedlisk, ochrona przed gatunkami niepożądanymi, sposób użytkowania uzależniony od ochrony cennych gatunków).

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez system e-CDR: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/ . Osoby, które nie posiadają jeszcze konta powinny zarejestrować się w systemie eCDR, a następnie zalogować i zapisać się na szkolenie. Zapisanie na szkolenie jest wstępną rezerwacją miejsca i nie jest równoznaczne z kwalifikacją na szkolenie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na szkolenie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Nabór będzie trwał do 14 czerwca 2024 r. lub do wyczerpania miejsc. W przypadku wyczerpania się wolnych miejsc będzie prowadzona lista rezerwowa. Prosimy wówczas przesyłać informację o chęci udziału w powyższym szkoleniu na adres e-mail: r.koczkodaj@cdr.gov.pl

Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy pokrywają tylko koszt dojazdu do miejsca szkolenia (Hotel KRYSTYNA ul. Żwirki i Wigury 10 12-100 Szczytno). Transport uczestników z miejsca szkolenia na zajęcia terenowe zapewnia organizator. Ze względu na to, że szkolenie będzie prowadzone na torfowiskach konieczne jest zaopatrzenie się w odpowiednie obuwie (m.in. kalosze lub wodery).

UWAGA: Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie, a nie powiadomią organizatora o rezygnacji na co najmniej 3 dni przed szkoleniem (do 24.06.2024 r.) zostaną obciążone kosztami bytowymi i transportu. Ponadto z uwagi na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem, powiadomienie organizatora we wcześniejszym terminie umożliwi uczestnictwo w szkoleniu osobom z listy rezerwowej.

Harmonogram zajęć do pobrania pdf 698 KB

Osoby do kontaktu:

  • w sprawach merytorycznych: Marta Gajewska, m.gajewska@cdr.gov.pl, tel. 22 125 62 22, 539 098 430
  • w sprawach organizacyjnych (zapisy, informacje o rezygnacji): Renata Koczkodaj, r.koczkodaj@cdr.gov.pl, tel. 22 125 62 09

logotypy rolnosrod

Źródło: https://cdr.gov.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.06.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 27.06.2024
Zakończenie wydarzenia: 28.06.2024
Miejsce wydarzenia: Szczytno
Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!