Obywatelski monitoring funduszy UE – MOBILIZACJA!

Do 20 września 2022 roku Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych czeka na zgłoszenia od osób z organizacji pozarządowych zainteresowanych monitorowaniem programów finansowanych z UE w nowej perspektywie na lata 2021-2027.

Czy wiecie, że potrzebujemy szacunkowo 500-800 aktywnych osób (!) z organizacji pozarządowych do monitorowania programów krajowych [8] i regionalnych [16], transgranicznych tzw. Interreg [13] oraz tzw. strategii rozwoju (po kilka w każdym województwie) finansowanych z funduszy europejskich?

Postępowania wyłaniające przedstawicieli/-ek NGOs odbędą się zapewne jesienią lub pod koniec roku, więc już dzisiaj zachęcamy Was do współpracy i PEŁNEJ MOBILIZACJI, aby zadbać o dobry skład strony obywatelskiej komitetów monitorujących!

Zgłoszenia zainteresowanych osób przyjmujemy przez formularz do 20 września – link: https://bit.ly/3PB1PkH

W październiku przewidujemy spotkania informacyjne nt. komitetów monitorujących.
Spotkania odbędą się w formule zdalnej oraz wyjazdowej.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 14 września (środa) o godz. 15:00

Wydarzenie na FB dot. obywatelskiego monitoringu funduszy UE: https://fb.me/e/20CsQZxTH

WIĘCEJ:

Do Polski już wkrótce może trafić ponad 76 mld. euro na realizację Polityki Spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027 (oprócz środków UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy).
Realizacja przedsięwzięć będzie możliwa po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programów i powołaniu komitetów monitorujących, które w związku z naruszeniami reguły praworządności i praw podstawowych w Polsce oraz wyzwaniami klimatycznymi będą odgrywać większą rolę aniżeli w poprzednich perspektywach unijnego budżetu.

Ważne będzie monitorowanie respektowania zasad wynikających z Karty Praw Podstawowych UE, a także innych zasad tzw. horyzontalnych, tj. równości kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób z niepełnosprawnością, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.
Dodatkowo potrzebne są osoby, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z programami, m.in.:
– edukacja, włączenie społeczne, rynek pracy, zdrowie,
– cyfryzacja, gospodarka,
– klimat, sprawiedliwa transformacja, infrastruktura i transport,
– obszary wiejskie, miejskie obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kultura i dziedzictwo kulturowe
– rybactwo (krajowo),
– zdrowa żywność, pomoc żywnościowa dla najuboższych (krajowo),
– Polska Wschodnia,
– wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych.

Cały czas nie jest jasny sposób wyłaniania przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych – czy odbędą się wybory, czy będzie trzeba zebrać poparcie, czy inna formuła. Wyłonienie przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych musi się odbyć w transparentnej procedurze niezależnie od władz i ich organów doradczych.

Jedno jest pewne – będzie bardzo mało czasu. Wymagać to będzie ogromnej mobilizacji i wzmocnienia wielu osób, które do tej pory może nie zajmowały się bezpośrednio inwestycjami i działaniami finansowanymi z funduszy europejskich, ale np. interesowały się zasadami państwa prawa (wolność słowa, prawo zrzeszania się, praworządność), prawem do informacji prawami kobiet, niedyskryminacją, dostępnością oraz ochroną środowiska i troską o klimat lub aspektami tematycznie powiązane z danym programem (krajowym, regionalnym), warunkami podstawowymi, etc. A jeśli do tej pory zajmowaliście się kwestiami transparentności, jawności – to działania w komitecie monitorującym będą Wam bardzo bliskie!

Już teraz chcielibyśmy mieć szansę wesprzeć zarówno organizacje, które są organizacjami członkowskimi OFOP, ale nie tylko, w procesie włączenia się w prace w ramach komitetów monitorujących i w ramach Rad ZIT.

Forma zaangażowania może dotyczyć roli członka/członkini komitetu monitorującego (lub zastępcy), a także funkcji obserwatora. Zaangażowanie to funkcja obywatelska (społeczna) związane jest z udziałem w posiedzeniach, ale też analizą dokumentów pod kątem obszaru/zagadnienia, w szczególności dot. zasad i warunków oraz kryteriów wyboru projektów, a także kontakt ze środowiskiem NGOs, udostępnianie materiałów, formułowanie opinii, rekomendacji, postulatów w imieniu środowiska NGOs.
Nabór do komitetów dotyczy perspektywy budżetu UE na lata 2021-2027 (+2lata). Członkowie komitetu monitorującego (i zastępcy) mogą liczyć na wsparcie z budżetu danego programu w ramach tzw. Pomocy Technicznej. Wsparcie uzależnione będzie także od ewentualnej dotacji pozyskanej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie przedstawicieli/-ek NGOs w procesie monitorowania funduszy europejskich. Na chwilę obecną na pewno można liczyć na dostęp do informacji, udział w szkoleniach i konferencjach oraz spotkaniach oraz zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu/rady.
Ze strony Sieci OFOP ds. partnerstwa i funduszy europejskich można liczyć na możliwość wymiany doświadczeń, wsparcie specjalistów. Planujemy dla Was spotkania informacyjne i przygotowawcze.

Zachęcamy do wypełnienia formularza celem jak najlepszego dopracowania naszej oferty oraz zmapowania możliwości i potencjału organizacji pozarządowych do wystawienia swoich przedstawicieli/-ek oraz współpracy w tym zakresie. W przypadku osób zdecydowanych prosimy o zarezerwowanie sobie ok. 10-15 minut na wypełnienie.  Pozostałych prosimy tylko o krótką wstępną deklarację. DZIĘKUJEMY!

Zespół Programu Europejskiego OFOP – perspektywa2027@ofop.eu

Partnerstwo dla lepszej perspektywy!
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje działania rzecznicze i sieciujące na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Korzystamy ze wsparcia CIVITATES i European Climate Foundation.

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.09.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 20.09.2022
Zakończenie wydarzenia: 30.11.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Zespół Programu Europejskiego OFOP - Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!