Nowy nabór do programu „Certyfikat dla małych księgarni”

Instytut Książki ogłasza dodatkowy nabór wniosków do programu „Certyfikat dla małych księgarni”!

Certyfikat dla małych księgarni” to program własny Instytutu Książki, którego celem jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności.

Nabór potrwa do 29 sierpnia br.

Budżet programu przed rozpoczęciem dodatkowego naboru wniosków:

Budżet łączny: 1 762 000,00 zł

z tego na rok 2022: 1 057 200,00 zł

z tego na rok 2023: 704 800,00 zł

Przypominamy, że można otrzymać dofinansowanie w kwocie 40 000,00 zł (w podziale na lata 2022-2023), a wkład własny nie jest wymagany, a pozyskane środki można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu i wyposażenia, koszty stałe utrzymania księgarni (np. czynsz), reklamę i promocję czy usługi doradcze.

Wszystkie przydatne dokumenty – w tym wniosek wzorcowy czy regulamin – znajdują się tutaj.

Przypominamy, że aby prawidłowo złożyć wypełniony wniosek należy wypełnić go za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej Instytutu Książki (https://instytutksiazki.pl/certyfikat/) i przesłać – wydrukowany, opieczętowany i podpisany – za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896, z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w 1 egz., przed upływem terminu naboru lub dostarczyć go elektronicznie opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym na adres certyfikat2022@ik.gov.pl – zasady przesyłania plików dostarczanych elektronicznie opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym określa Załącznik nr 7 do regulaminu.

Wniosek należy przesłać w jednym egzemplarzu wraz z wymaganym załącznikiem/załącznikami wskazanymi w par. 13 regulaminu programu.

Źródło: https://instytutksiazki.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29.08.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 27.07.2022
Zakończenie wydarzenia: 29.08.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Instytut Książki

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!