Nauczyciel Roku 2024 i Nauczyciel Jutr@ – można zgłaszać kandydatów!

Konkursy w pigułce, czyli jak zostać Nauczycielem Roku i/lub Nauczycielem Jutr@

>> Uczestnikiem konkursów Nauczyciel Roku 2024 i Nauczyciel Jutr@ może być każdy, kto jest czynnym nauczycielem, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (z wyjątkiem szkół wyższych).

>> Kandydatów na Nauczyciela Roku 2024 i Nauczyciela Jutr@ mogą zgłaszać m.in.: dyrekcje placówek, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty. A także organizacje i instytucje współpracujące z nauczycielem. Można też samemu zgłosić swoją kandydaturę.

>> Wymogiem formalnym jest wypełnienie formularza i napisanie uzasadnienia wniosku oraz przedstawienie osiągnięć nauczyciela, zarówno tych, które można zmierzyć i policzyć, jak i tych, których nie da się przełożyć na liczby i procenty.

>> Na zgłoszenia do Konkursu Nauczyciel Roku 2024 czekamy do 9 września 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego). Formularz wraz z załącznikami trzeba wysłać na adres: Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2024”. W przypadku Konkursu Nauczyciel Jutr@ zgłoszenie online trzeba wypełnić i wysłać do 8 września 2024 r. do północy.

>> Udział w jednym konkursie nie wyklucza możliwości udziału w drugim. Można zatem startować w jednym z nich lub w obydwu!

>> Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2024 wraz z formularzem zgłoszeniowym na: glos.pl/nauczycielroku (kontakt: nauczycielroku@glos.pl)

>> Regulamin Konkursu Nauczyciel Jutr@ wraz z linkiem do formularza zgłoszeniowego na: glos.pl/nauczycieljutra (kontakt: nauczycieljutra@glos.pl)

Obydwa konkursy rozstrzyga Jury pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego. W Konkursie Nauczyciel Roku zgodnie z regulaminem wybiera trzynastkę finalistów. Spośród nich jedna osoba otrzymuje tytuł Nauczyciel Roku, dwie osoby Wyróżnienia, a pozostała dziesiątka zostaje Nominowana do tytułu Nauczyciel Roku.

 

Źródło: https://glos.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 08.09.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 15.05.2024
Zakończenie wydarzenia: 08.10.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Głos Nauczycielski wspólnie z Fundacją Orange

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!