Narada Obywatelska o Klimacie – trwa rekrutacja

Fundacja Pole Dialogu wspólnie z Instytutem na rzecz Ekorozwoju oraz Norsensus Mediaforum organizuje Naradę Obywatelską o Klimacie. Na samorządach w coraz większym stopniu spoczywa odpowiedzialność za lokalne działania związane z reakcją na zmianę klimatu. Naradami organizatorzy chcą włączyć mieszkańców i mieszkanki w planowanie działań gminy na rzecz zielonej transformacji.

Cele projektu

  • włączenie mieszkańców_nek w proces decydowania o polityce klimatycznej swojej gminy, zwiększenie zaangażowania, a także podjęcie odpowiedzialności za wprowadzane w gminie rozwiązania proekologiczne;
  • wsparcie gmin w tworzeniu strategicznych dokumentów klimatycznych z udziałem mieszkańców_nek i wzmocnienie pozycji negocjacyjnej w staraniu się o środki unijne na inwestycje na rzecz klimatu;
  • budowanie zasobów gminy poprzez rozwój kompetencji jej pracowników_czek i osób reprezentujących lokalne organizacje pozarządowe;
  • pilotażowe wykorzystanie i adaptacja mało popularnego w Polsce narzędzia partycypacji – sądów obywatelskich na potrzeby małych i średnich miast.

 

Jakie korzyści otrzymuje gmina?

  1. Szkolenia wprowadzające – zapewniamy dwudniowe szkolenie z prowadzenia konsultacji obywatelskich metodą narady, wraz z symulacją kolejnych jej etapów. Szkolenie wraz z noclegiem i wyżywieniem jest darmowe dla 2 osób z każdej jednostki, która zakwalifikuje się do programu. Na szczególną prośbę oferujemy zwrot kosztów podróży.
  2. Mentoring – każdej jednostce przydzielona zostanie osoba do kontaktu, która będzie informowała o poszczególnych krokach projektu i w razie potrzeby odpowie na pytania związane z organizacją narady.
  3. Materiały pomocnicze – po etapie Laboratorium przygotowaliśmy_łyśmy pakiet niezbędny do zrealizowania narady. Znajdują się w nim podręcznik objaśniający poszczególne etapy narady i jak do nich podejść, prezentacje eksperckie o klimacie, narzędzia do facylitacji dyskusji, wskazówki promocyjne.
  4. Wsparcie w realizacji narady obywatelskiej w gminie – każda jednostka wybrana do udziału w projekcie ma możliwość zgłoszenia się po dodatkowe środki finansowe w wysokości 3000 zł na zrealizowanie konkretnych potrzeb związanych z organizacją narady. Środki te można przeznaczyć między innymi na facylitację, wsparcie promocji, zatrudnienie ekspertów_ek czy druk materiałów.

Więcej informacji o warunkach udziału w projekcie TUTAJ.

Trwa rekrutacja do projektu. Zgłoś swoją gminę do udziału: https://poledialogu.typeform.com/to/zz3AVCHr.

Koordynatorka projektu
Eva Mackeviča
e.mackevica@poledialogu.org.pl
737 332 271

Źródło: https://poledialogu.org.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17.12.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.12.2023
Zakończenie wydarzenia: 17.12.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Pole Dialogu

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!