Najlepszy Przetwórca Ekologiczny – konkurs

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że prowadzi nabór gospodarstw ekologicznych do ogólnopolskiego konkursu na Najlepszego Przetwórcę Ekologicznego w  2024 roku. Konkurs przeznaczony jest tylko dla rolników zawodowych, tzn. rolników czerpiących dochód z produkcji rolnej (np. hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin).

Do składania wniosków zachęcamy kandydatów prowadzących towarowe gospodarstwa ekologiczne z hodowlą zwierząt lub bez niej, które:

  • posiadają certyfikat produkcji ekologicznej w kategorii „przetworzone produkty rolne, w tym akwakultury, do wykorzystania jako żywność” zgodnie z rozporządzeniem
    (UE) 2018/848,
  • zgodnie z definicją MŚP (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub którego bilans nie przekracza 43 mln euro),
  • przetwarzają głównie surowce ekologiczne,
  • posiadają siedzibę na terytorium Polski,
  • dokonały zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

W konkursie nie mogą wziąć udziału fundacje oraz podmioty finansowane z innych źródeł stanowiących ich główny dochód i podstawę utrzymania.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA

W celu dokonania zgłoszenia przetwórni ekologicznej do konkursu „Najlepszy Przetwórca Ekologiczny” w 2024 r., należy pobrać na dysk formularz zgłoszeniowy (dokument do pobrania zamieszczony poniżej). Formularz w formacie „pdf” należy wypełnić komputerowo i wydrukować. Następnie we wszystkich stosownych miejscach należy złożyć podpisy i „skan” całości dokumentu przesłać na adres: a.sliwa@cdr,gov.pl W przypadku uznania za stosowne, można do wysyłanego zgłoszenia dołączyć zdjęcia lub inne dokumenty. Jeżeli pole tekstowe w którymś z punktów, okaże się niewystarczające do uzasadnienia, dopuszczalne jest dołączenie do formularz zgłoszeniowego dodatkowego pliku tekstowego, ze stosownymi wyjaśnieniami. Należy w tym przypadku wyraźnie zaznaczyć – którego punktu dotyczą dodatkowe opisy.

Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie 31 lipca 2024 roku.

FORMULARZ WNIOSKU

REGULAMIN KONKRUSU

Kontakt:

MODR zs. w Karniowicach – Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna z ramienia MODR: mgr inż. Dawid Madej
Osoby do kontaktu: mgr inż. Dawid Madej
Tel. 12 285 21 13/14 wew. 253
mgr inż. Joanna Marciniszyn
Tel. 12 285 21 13/14 wew. 253

Źródło: MODR W Karniowicach

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.07.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 12.06.2024
Zakończenie wydarzenia: 31.07.2024
Miejsce wydarzenia: cała Polska
Organizator: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!