Nagroda „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”

Nagroda „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności” stanowi wyróżnienie działań podejmowanych przez miasta, miejscowości i regiony Europy na rzecz promowania integracji i budowania społeczeństw wolnych od dyskryminacji.

Konkurs jest otwarty dla przedstawicieli władz lokalnych – dzięki niemu mają szansę pokazać światu, jakie działania podejmują, by tworzyć bardziej zróżnicowane i sprzyjające integracji przestrzenie dla mieszkańców.

 

Kto może przystąpić do konkursu?

Konkurs jest otwarty dla władz lokalnych – samorządów miast, mniejszych miejscowości oraz regionów w Unii Europejskiej. Zgłoszenie musi zostać dokonane przez oficjalnego przedstawiciela samorządu.

W zgłoszeniach należy uwzględnić opisy kluczowych inicjatyw promujących różnorodność i integrację.

Atutem będą inicjatywy, które kompleksowo traktują różne przyczyny dyskryminacji (w szczególności płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne/rasowe, religię i orientację seksualną/tożsamość płciową i ekspresję płciową) oraz charakteryzują się podejściem przekrojowym.

Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie Konkursu

 

W jaki sposób zgłaszać się do konkursu?

  • Zainteresowani muszą stworzyć profil i złożyć zgłoszenie przy pomocy formularza zgłoszeniowego online
  • Należy wypełnić wszystkie części formularza i przesłać go najpóźniej do dnia 15 lutego 2022 roku, do godziny 12:00 czasu środkowoeuropejskiego
  • Formularz można wypełnić w dowolnym z języków urzędowych UE. Zgłoszenia w językach narodowych zostaną przetłumaczone na język angielski za pomocą systemu tłumaczenia automatycznego. W miarę możliwości zachęcamy do składania zgłoszeń i propozycji projektów w języku angielskim, aby ułatwić ich rozpatrywanie.
  • Wraz ze zgłoszeniem można również przesłać lub podać odnośnik do składającej się z 10 slajdów prezentacji PowerPoint ilustrującej zgłoszenie.
  • Zgłaszający się kandydaci muszą dołączyć oświadczenie o wiarygodności (załącznik III) podpisane przez prezydenta, burmistrza lub najwyższego rangą przedstawiciela upoważnionego na mocy prawa krajowego do prawnego reprezentowania miejscowości/miasta/regionu.

 

Dodatkowe informacje na temat procesu zgłoszenia znajdują się w Wytycznych.

Źródło: https://eudiversity2022.eu/pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.02.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 22.11.2021
Zakończenie wydarzenia: 15.02.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Europa
Organizator: Komisja Europejskia - Sekretariat Generalny

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!