Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu

Od 29 listopada 2021 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór fiszek projektowych w programie Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu.

W pierwszym konkursie NFOŚiGW dofinansuje projekty realizowane przez polskie podmioty w kooperacji z partnerami z jednego z sześciu państw Bałkanów Zachodnich tj. Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej i Serbii. W kolejnych etapach wsparcie będzie rozszerzane m.in. o państwa Partnerstwa Wschodniego.

Celem programu jest wspieranie współpracy polskich podmiotów z partnerami z państw sąsiadujących z UE, mierzących się z wyzwaniami, podobnymi do tych występujących w Polsce, na ich drodze do transformacji w kierunku zielonej gospodarki.

NFOŚiGW wesprze finansowo realizację pilotażowych projektów inwestycyjnych i/lub projektów pomocy technicznej realizowanych przez polskie podmioty we współpracy i na rzecz partnerów w państwach sąsiedzkich UE, w pierwszej kolejności na Bałkanach. – wyjaśnia ideę programu Artur Lorkowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Docelowo wsparcie NFOŚiGW, komplementarne do inicjatywy GreenEvo, pomoże polskim przedsiębiorcom z sektora zielonych technologii budować doświadczenie na rynkach państw partnerskich. – dodaje wiceprezes Zarządu NFOŚiGW.

Beneficjentami programu mogą być polskie podmioty: przedsiębiorcy, jednostki polskiego samorządu terytorialnego lub ich związki, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, konsorcja z udziałem powyższych podmiotów, które realizują projekty na rzecz partnerów zagranicznych (lokalnych). Partnerem zagranicznym mogą być pochodzące z kraju realizacji projektu organizacje non-profit, władze krajowe lub samorządowe, jednostki naukowe, badawcze lub edukacyjne.

Polskie podmioty mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację jednego z trzech rodzajów projektów: inwestycyjnych, doradczych lub mieszanych. Na projekty inwestycyjne i mieszane będą mogli otrzymać do 2 mln zł, a na projekty doradcze do 1 mln zł. Intensywność dofinansowania w programie może sięgać nawet 100% kosztów kwalifikowanych w zależności od specyfiki zgłaszanego projektu.

Projekty będzie można realizować w co najmniej jednym z spośród następujących obszarów tematycznych: kształtowanie krajowej, regionalnej i lokalnej polityki klimatycznej, poprawa jakości powietrza, poprawa efektywności energetycznej w budynkach, rozwój zero- i niskoemisyjnego transportu oraz transformacja regionów węglowych.

Nabór do programu realizowany będzie w dwóch etapach. W pierwszej kolejności przedstawiane będą fiszki projektowe zawierające zarys koncepcji. Autorzy najbardziej interesujących propozycji zostaną zaproszeni do złożenia wniosków o dofinansowanie. Program będzie realizowany w latach 2021-2024, natomiast wydatkowanie środków nastąpi w 2022 r. i latach późniejszych, do wyczerpania alokacji.

Dotychczas – w ramach współpracy międzynarodowej na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, poza granicami Polski NFOŚiGW sfinansował realizowany przez z Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Główny Instytut Górnictwa program wymiany wiedzy między polskimi i ukraińskimi regionami węglowymi oraz szkolenia ukraińskich audytorów energetycznych realizowane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A.

Szczegóły dotyczące programu

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pliki do pobrania

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 02.02.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 29.11.2021
Zakończenie wydarzenia: 02.02.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dane kontaktowe ↓

od 29.11.2021
do 02.02.2022

Najnowsze wydarzenia!

gminy do 25 tys. mieszkańców
23.03.2023
- 03.04.2023
Cała Polska
17.03.2023
- 26.03.2023
On-line
01.04.2023
- 30.06.2023
gminy do 25 tys. mieszkańców
23.03.2023
- 03.04.2023
Cała Polska
17.03.2023
- 26.03.2023
On-line
01.04.2023
- 30.06.2023

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!