Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych do programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła kolejny moduł programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

 

Adresatami Modułu III programu są organizacje pozarządowe:

1. posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

2. prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Finansowane są zadania związane z prowadzeniem Ośrodka Recepcyjnego dla niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy oraz osób im towarzyszących. Wsparcie dotyczy działań realizowanych na terenie województwa lubelskiego lub podkarpackiego. Zapraszamy do składania wniosków.

Szczegółowy opis warunków, które powinien spełniać Ośrodek Recepcyjny jest zawarty w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

 

Wnioski należy składać:

1. w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przez osoby uprawnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP);

2. w formie skanu dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu tego wniosku na skrzynkę: zadania_zlecane@pfron.org.pl.

 

Wnioski składać można do Biura PFRON w trybie ciągłym.

 

Obowiązujący formularz wniosku 

Finansowaniem mogą być objęte zadania realizowane od 24 lutego 2022 roku.

Szczegółowy tryb składania, rozpatrywania i realizacji wniosków określony został w procedurach realizacji Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” .

DOKUMENTY DO POBRANIA

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.12.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 22.03.2022
Zakończenie wydarzenia: 31.12.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: PFRON

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!