Nabór na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie 2023

Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać środki z różnych źródeł na swoją działalność? Współpracujesz z wieloma partnerami w swojej społeczności? Chcesz wspierać aktywność mieszkańców, przyznawać dotacje na inicjatywy obywatelskie i otrzymać do 18000 zł rocznie na prowadzenie lokalnych konkursów grantowych?

Zgłoś swoją organizację do programu „Działaj Lokalnie”, w ramach naboru na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie (Afiliowane ODL). Wnioski można składać do 29 września 2023 r.

Do konkursu na Afiliowane ODL mogą przystąpić stowarzyszenia oraz fundacje, które:

 • mają siedzibę w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców,
 • są gotowe, w oparciu o zasoby, doświadczenia i dokumenty programu „Działaj Lokalnie” z własnych środków przyznawać dotacje w lokalnych konkursach na inicjatywy obywatelskie na obszarze od 4 do kilkunastu gmin (z wyłączeniem obszarów, na których działają ODL już biorące udział w Programie),
 • mają doświadczenie w realizacji projektów społecznych i działają na rzecz rozwoju lokalnego, a ich misja jest zbieżna z celami i wartościami „Działaj Lokalnie”,
 • posiadają doświadczenie i odnoszą sukcesy w pozyskiwaniu środków z różnych źródeł,
 • współpracują z wieloma partnerami lokalnymi,
 • chciałyby dołączyć do ogólnopolskiej sieci ODL i korzystać z jej zasobów, a także otrzymać dotację w wysokości do 18000 zł rocznie na organizację lokalnych konkursów grantowych.

Korzyści dla organizacji, które zostaną Afiliowanymi ODL:

 • Przynależność do Sieci ODL, możliwość współpracy z organizacjami z całej Polski.
 • Korzystanie z know how dotyczącego prowadzenia lokalnego konkursu grantowego, w oparciu o regulaminy, procedury i zasady wypracowane przez ponad 22 lat funkcjonowania „Działaj Lokalnie”.
 • Dostęp do elektronicznego Generatora Społecznego, specjalistycznego systemu online, który usprawnia prowadzenie lokalnych konkursów grantowych.
 • Możliwość korzystania z marki programu „Działaj Lokalnie”.
 • Łatwiejszy i szybszy dostęp do innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacją pozarządową i animowaniu społeczności lokalnej.
 • Możliwość korzystania z różnorodnych form wsparcia (m.in. szkoleń, warsztatów, spotkań, webinariów) służących podniesieniu umiejętności i wymianie doświadczeń.
 • Coroczne spotkania Sieci ODL, służące podniesieniu umiejętności i wymianie doświadczeń.
 • Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na administrowanie Programem na poziomie lokalnym.
 • Możliwość udziału w wewnętrznych konkursach, w których przyznawane są nagrody finansowe służące inspiracji i podnoszeniu motywacji.
 • Wsparcie merytoryczne ze strony ARFP.

Celem programu „Działaj Lokalnie” jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych. W ramach Programu oferowane jest wsparcie dla aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania. Każda społeczność to inni ludzie, inne zasoby potrzeby, tradycje i doświadczenia, dlatego „Działaj Lokalnie” wspiera przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze. Program stawia na aktywność obywatelską, w tym wolontariat, filantropię, liderstwo i partnerstwo.

Program „Działaj Lokalnie” promuje wartości i postawy, takie jak:
• Zaangażowanie społeczne i odpowiedzialność

• Gotowość do podejmowania wyzwań i otwartość na współpracę

• Dzielenie się zasobami i budowanie partnerstw

„Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, w którym granty przyznawane są na poziomie lokalnym poprzez zaangażowanie sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Sieć ODL obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje, z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, działające na obszarze od czterech gmin do kilku powiatów, które wyłaniane są w otwartym konkursie przez komisję selekcyjną. Obecnie sieć składa się z 74 organizacji, w tym 9 Afiliowanych ODL i obejmuje swoim zasięgiem 640 gmin. W każdym województwie działają co najmniej dwa ODL. Nawiązują one współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, a także lokalnymi władzami i przedsiębiorcami. Adresatami konkursów lokalnych są organizacje pozarządowe i nieformalne grupy obywatelskie, w imieniu których wnioski mogą składać organizacje oraz instytucje publiczne (szkoły, domy kultury, biblioteki), działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

„Działaj Lokalnie” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: https://dzialajlokalnie.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29.09.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 09.08.2023
Zakończenie wydarzenia: 29.09.2023
Miejsce wydarzenia: NGO w miejsc. do 50 tys. mieszkańców
Organizator: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!