Nabór do programu Pajacyk na okres wakacyjny 2022

W Twojej szkole, świetlicy, placówce wsparcia dziennego są dzieci, które potrzebują pomocy? Zgłoś się do programu Pajacyk i uzyskaj dofinansowanie na wsparcie.

Pajacyk wakacyjny – skierowany do organizacji prowadzących placówki wsparcia
dziennego. Wnioski składa się bezpośrednio do PAH. Dofinansowane przyznawane jest na
okres wakacji letnich.

Kto może starać się o dofinansowanie z programu Pajacyk?

– Szkoły i organizacje pozarządowe prowadzące świetlice mogą się starać o dofinansowanie żywienia na cały rok szkolny.
– Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła, prowadzące placówki wsparcia dziennego, mogą się starać o dofinansowanie żywienia podczas wakacji letnich.
– Organizacje działające w środowisku lokalnym, chcące dożywiać dzieci w regionie mogą zostać partnerami Pajacyka.

Jakie kryteria muszą spełniać podopieczni aby można ich było zakwalifikować do programu Pajacyk?

Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn. Przy typowaniu podopiecznych do Programu nie obowiązują sztywne kryteria takie jak np. kryterium dochodowe stosowane przez ośrodki pomocy społecznej. Liczy się realna potrzeba. Osoba typująca podopiecznych do Programu musi wykazać się dużą wrażliwością i zmysłem obserwacji, a także umiejętnością analizy zachowań podopiecznych i rozwagą.

Podopieczni, którzy mają już finansowane posiłki czy to przez ośrodki pomocy społecznej, czy przez inne organizacje, nie mogą być beneficjentami Programu.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do programu przyjmowane będą od 15 IV – do 15 V 2022 roku.

Regulamin

Złóż wniosek

 

Źródło: https://www.pajacyk.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.05.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 15.04.2022
Zakończenie wydarzenia: 15.05.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: PAH

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!