Nabór dla gmin i powiatów do Samorządowego Programu Pożyczkowego

Od 11 września do 2 października 2023 roku gminy i powiaty z terenów wiejskich mogą składać wnioski w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego prowadzonego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

To jedyna edycji programu SPP zaplanowana w tym roku. Zainteresowane gminy i powiaty mogą starać się o środki finansowe na budowę i modernizację: placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych i powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii. Pożyczka może pokrywać 100% kosztów inwestycji brutto.

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 1,5 mln zł. Są one udzielane na okres do 5 lat, włączając w to 12-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału i mogą służyć finansowaniu 100% kosztów zadania inwestycyjnego brutto. Oprocentowanie jest zmienne i wynosi średnią wartość wskaźnika WIBOR 3M z kwartału poprzedzającego termin danej płatności, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek kosztów i opłat dodatkowych oraz pośrednich – prowizji, marży, itp. Pożyczkę można zaciągnąć bez konieczności stosowania procedury przetargowej.

Pula środków w ramach edycji wynosi 3 mln złotych.

Wnioski (Wniosek o udzielenie pożyczki SPP) można składać w formie elektronicznej (opatrzony podpisem kwalifikowanym) na adres pozyczki@efrwp.com.pl bądź pocztą tradycyjną.

 

Więcej informacji o programie: Samorządowy Program Pożyczkowy

Źródło: https://efrwp.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 02.10.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 11.09.2023
Zakończenie wydarzenia: 02.10.2023
Miejsce wydarzenia: Gminy i powiaty z terenów wiejskich
Organizator: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!