Na Dobry Początek!

Projekt Fundacji BGK wyrównujący szanse edukacyjne dla uczniów z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, umożliwiający nauczycielom podniesienie kompetencji.

Zachęcamy, aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były wykorzystane nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:

 • interakcję między dziećmi,
 • rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
 • kreatywność,
 • rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
 • rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

Chcemy udoskonalić warsztat pracy nauczyciela/edukatora w ramach tematyki realizowanego projektu.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie?

 • przygotowanie zajęć/warsztatów
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
 • zakup pomocy dydaktycznych,
 • zakup Sprzętu/Wyposażenia związanego z realizacją Projektu,
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki realizowanego Projektu, koszt nie może przekraczać kwoty 4 000,00 zł brutto,
 • usługa księgowa, związana z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto,
 • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1000,00 zł brutto.

Kto może złożyć wniosek?

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • biblioteki publiczne
 • domy kultury
 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • publiczne szkoły podstawowe
 • publiczne przedszkola

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: https://www.fundacja.bgk.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.05.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 20.04.2023
Zakończenie wydarzenia: 05.09.2023
Miejsce wydarzenia: Gminy do 25 tyś. mieszkańców
Organizator: Fundacja BGK

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!