„Multimedialna Edukacja Młodzieży” – konkurs NCBR

Do konkursu aplikować mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem przedsięwzięcia „MeduM” jest stworzenie i upowszechnienie wśród uczniów w wieku 12-18 lat multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz dydaktycznych wspierających proces kształcenia w Polsce oraz umieszczenie ich na utworzonej na potrzeby tego działania platformie streamingowej VoD, spełniającej wymagania w zakresie dostępności, w szczególności dla osób wymagających specjalnego wsparcia w procesie edukacji (w tym uchodźców).

W przedsięwzięciu wykorzystane zostaną innowacyjne narzędzia informatyczne oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne, mające na celu uczynić działania edukacyjne w polskich szkołach bardziej interesujące i ciekawe oraz pobudzające do działania i pogłębiania wiedzy przez odbiorców w zdefiniowanej powyżej kategorii wiekowej.

Platforma wytworzona w ramach Przedsięwzięcia „MeduM” to rozwiązanie pozwalające na łatwy dostęp do materiałów edukacyjnych. Będą one prezentowane w atrakcyjnej formie krótkich materiałów video, wzbogaconych atrakcyjnymi rozwiązaniami graficznymi i animacją.

Kontent prezentowany na platformie zostanie dostosowany do potrzeb, zainteresowań i możliwości poznawczych i percepcyjnych młodzieży w wieku 12- 18 lat. Dobór treści uwzględniał będzie podstawę programową obowiązującą na poszczególnych etapach edukacji szkolnej. Innowacyjne elementy tego Przedsięwzięcia to: wykorzystanie różnorodnych form przekazu i komunikacji, krótka forma materiałów, położenie nacisku na stworzenie platformy prezentującej treści z dziedziny historii i szeroko rozumianej kultury. Platforma MeduM to także pierwsze przedsięwzięcie które na taką skalę przedstawiać będzie młodzieży zagadnienia innowacyjności, realizowanych projektów i szeroko rozumianej nowoczesności. Wątek ten stanowi uzupełnienie prowadzonej już edukacji w obszarze przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach 11 kwietnia – 6 maja 2022 r. Oferty należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez ePUAP (adres skrzynki /NCBiR/SkrytkaESP). Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Całkowity budżet dla konkursu MeduM wynosi 29 mln PLN, z czego:

  • 7 mln PLN na utworzenie i utrzymanie platformy streamingowej VoD,
  • 22 mln PLN na opracowanie multimedialnych materiałów edukacyjnych i dydaktycznych

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 06.05.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 11.04.2022
Zakończenie wydarzenia: 06.05.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!