Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny

Fundacja Batorego uruchamia Fundusz oferujący wsparcie finansowe lokalnym grupom nieformalnym. Fundusz skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie (choć nie tylko) z mniejszych miast i miejscowości.

Działacie na rzecz ochrony klimatu? Chcecie się przeciwstawiać procesom, które niszczą klimat, doprowadzając do nieodwracalnych i groźnych dla przyszłych pokoleń zmian? Chcecie wywierać presję na decydentów, by podjęli działania? A może chcecie podjąć lokalną inicjatywę na rzecz ochrony przyrody, docierać do sprawdzonych informacji, obalać mity, dyskutować o społecznych i ekonomicznych konsekwencjach katastrofy klimatycznej?

Tworzycie grupę co najmniej trzyosobową? Jest wśród Was osoba, która ma ukończone osiemnaście lat? Aplikujcie o dotację do Fundacji Batorego! Możecie się starać o jednorazowe wsparcie w wysokości do 1000 zł.

W ramach Funduszu można otrzymać dotację np. na organizację warsztatów, wyjazdów, spotkań, dyskusji, kampanii informacyjnych, blogów, audycji, pokazów, przeglądów, happeningów, etc.

Finansujemy działania, które:

  • popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu,
  • upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian,
  • angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu.

Z dotacji można będzie pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji działań (np. przejazdy, opłaty za internet, telefon, koszty materiałów biurowych, plastycznych, produkcji materiałów audiowizualnych, licencji etc.).

Okres wydatkowania dotacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku.

[Formularz wniosku]

Opiszcie co chcecie zrobić, jak i z kim. Wasz wniosek rozpatrzy komisja konkursowa złożona z innych aktywistów i aktywistek oraz przedstawicieli i przedstawicielek Fundacji Batorego. Jeśli otrzymacie dotację Fundacja podpisze z Wami umowę dotacyjną i umówi się na przesłanie krótkiego sprawozdania z przeprowadzonych działań.

Fundacja zaprasza darczyńców: osoby prywatne, instytucje i firmy do dołączenia do Funduszu. Darowizny wpłacić można:

  • przelewem na konto 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029 z dopiskiem „Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny”
  • online na stronie.

W sprawie podpisania umów o darowiznę prosimy o kontakt z Sekretariatem Fundacji: sekretariat@batory.org.pl, tel. +48 22 526 02 00

Źródło: https://www.batory.org.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.12.2021
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.08.2021
Zakończenie wydarzenia: 31.12.2021
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Batorego

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!