,,Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Uczniowie”

Konkurs w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029.

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022–2023 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029.

Celem zadania jest zaktywizowanie Uczniów pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów i programowania, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

Termin składania ofert upływa dnia 9 czerwca 2022 r.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 9 czerwca 2022 r.

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 09.06.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 18.05.2022
Zakończenie wydarzenia: 09.06.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Ministerstwo Cyfryzacji

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!