Mikro Granty 2 edycja – trwa nabór wniosków

Program Mikro Granty 2 edycja jest uzupełnieniem pierwszej odsłony programu Mikro Granty przygotowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dla kogo?

Mikro Granty 2 edycja przeznaczone są dla organizacji sportowych z całej Polski, których jednym z celów działalności statutowej jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.

Jakie są podstawowe założenia?

Przewidywane wsparcie jest nie większe niż 30 tys. zł na jedno zadanie, przy czym jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5 % całości kosztów zadania.

Jakie inicjatywy są wspierane?

  • otwarte, ogólnodostępne zajęcia sportowe,
  • turnieje sportowe,
  • eventy,
  • konkursy,
  • i inne wydarzenia sportowe,

których uczestnikami są dzieci lub młodzież.

Na jakie cele można przeznaczyć środki?

W ramach wsparcia ze środków Programu Mikro Granty 2 edycja możliwe jest finansowanie:

  • zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania (bez nagród i ubiorów) w wysokości nie większej niż 10% kosztów bezpośrednich,
  • wynajmu obiektów, urządzeń i sprzętu,
  • transportu, wyżywienia, zakwaterowania,
  • promocji przedsięwzięcia (dyplomy, medale, puchary), wsparcia logistycznego, działań marketingowych, usług wydawniczych,
  • obsługi sędziowskiej, technicznej, instruktorskiej i eksperckiej, informatycznej oraz medycznej.

 

Kiedy prowadzony jest nabór?

Nabór wniosków rozpoczyna się 13.09.2023r i trwa do 20.09.2023 r. do godz. 23.59.

 

Jaki jest termin realizacji zadań?

Zadania w ramach programu Mikro Granty 2 edycja realizowane są od od 1 lipca do 30 listopada 2023 r.
Szczegółowe warunki i kryteria udziału w Programie Mikro Granty 2 edycja znajdziesz w Regulaminie

Źródło: https://www.mikrograntysportowe.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.09.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 13.09.2023
Zakończenie wydarzenia: 20.09.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!