Kultura bez barier – nabór wniosków o udzielenie grantu dla instytucji kultury

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu dla instytucji kultury organizowanego w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0071/20 z dnia 26 marca 2021 r.

Przedmiot naboru wniosków

Celem naboru wniosków jest pilotażowe wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami przez instytucje kultury o zróżnicowanych charakterystykach, umożliwiające jak najszersze przetestowanie jego elementów. Model stanowi część dokumentacji naboru.

Wnioskodawcy

Do udziału w naborze wniosków o udzielenie grantu uprawnione są samorządowe, państwowe i współprowadzone instytucje kultury, utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 poz. 194 ze zm.).

Środki finansowe

Kwota przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć grantowych wybranych w naborze wniosków o udzielenie grantu wynosi 19 043 000,00 zł. Maksymalna wysokość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 250 000,00 zł.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach naboru będą przyjmowane od dnia 16 marca 2022 r. od godziny 08:00 do dnia 26 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00.
Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków, który będzie dostępny w terminie obowiązywania naboru pod linkiem https://projektyue.pfron.org.pl/.

Dodatkowe informacje

Zasady dotyczące składania wniosków w naborze, kryteria oceny wniosków oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy zostały określone w Regulaminie naboru wniosków o udzielenie grantu w projekcie „Kultura bez barier”, realizowanego przez Fundusz w ramach projektu „Kultura bez barier”, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przyjętego decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON nr 45/2022 PFRON z dnia 10 marca 2022 r. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie ogłoszenia o naborze wniosków.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru należy kierować do punktu konsultacyjnego projektu „Kultura bez barier” na adres kultura@pfron.org.pl.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej projektu: https://kultura-bez-barier.pfron.org.pl/.

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 26.04.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 16.03.2022
Zakończenie wydarzenia: 26.04.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: PFRON

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!