Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarzadową

Celem szkolenia organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prawidłowego zarządzania swoimi organizacjami w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i rachunkowe.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie przeznaczone jest dla CZŁONKÓW ZARZĄDÓW organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub przygotowujących się do rejestracji lub w trakcie rejestracji), działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Szkolenie NIE jest skierowane DO KSIĘGOWYCH, nawet jeśli są oni członkami zarządów organizacji.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, na szkolenie przyjmujemy po jednym przedstawicielu zarządu. Jednakże jeśli z danej organizacji zgłosi się druga osoba, jej zgłoszenie zostanie umieszczone na liście rezerwowej i jeśli zwolni się miejsce na liście głównej, zostanie zaproszona na warsztat.

Uwaga! Na warsztat zapraszamy osoby w pełni zaszczepione bądź osoby mające status ozdrowieńca*. Osoby, które chcą uczestniczyć w warsztacie, a ze względów zdrowotnych nie są zaszczepione prosimy o indywidualny kontakt na adres podany na końcu ogłoszenia: http://fundacjawspomaganiawsi.pl/dlaczego-organizujemy-wydarzenia-stacjonarne-dla-osob-w-pelni-zaszczepionych/

 

Dlaczego warto uczestniczyć w tym warsztacie?

Każdy Członek Zarządu powinien wiedzieć:

  • jakie są podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania jego Organizacji;
  • jakie akty wewnętrzne Organizacja musi mieć uchwalone;
  • kto w Organizacji odpowiada za wszelkie nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych i  kto może, zgodnie z przepisami, te księgi prowadzić;
  • czym różni się organizacja pozarządowa  posiadająca status pożytku publicznego i nie posiadająca takiego status;
  • kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego zaczyna prowadzić  działalność odpłatną a kiedy działalność gospodarczą;
  • że żadna organizacja pozarządowa nie jest “z automatu” zwolniona z podatku dochodowego i VAT i kiedy organizacja stanie się (czynnym) płatnikiem tych podatków;
  • i jeszcze parę innych istotnych zasad…

Nie zawsze przedstawiciele zarządów organizacji pozarządowych posiadają pełną wiedzę o odpowiedzialności finansowo-prawnej bezpośrednio na nich spoczywającej. Naszym celem jest by w trakcie jednego, relatywnie niedługiego szkolenia, w jasny i czytelny sposób przedstawić tę wiedzę tak, by w przyszłości bez przeszkód mogli oni realizować działania przewidziane w statutach organizacji, którymi zarządzają.  Uczestnictwo w szkoleniu ułatwi zrozumienie tego, czym dla organizacji jest polityka rachunkowości, pomoże w przyszłych rozmowach z profesjonalnymi księgowymi np. na temat planu kont czy planowania budżetów przyszłych projektów tak by były one zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami.

Osoby, które brały udział w szkoleniu przed styczniem 2020 r. mogą ponownie przesłać swoje zgłoszenie, jednak pierwszeństwo uczestnictwa będą miały osoby zgłaszające się po raz pierwszy.

 

Kto poprowadzi szkolenie?

Szkolenie prowadzone będzie przez specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych. Trenerka prowadzi biuro rachunkowo-doradcze, którego główna oferta skierowana jest do stowarzyszeń i fundacji oraz jest Prezeską Zarządu Fundacji działającej na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i profesjonalizacji trzeciego sektora.

 

Czego można będzie się nauczyć?

Program szkolenia zawiera podstawowe informacje niezbędne każdej organizacji społecznej do działania zgodnego z obowiązującymi przepisami. Poruszymy w nim następujące zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych:
•    Tworzenie oraz działalność stowarzyszeń i fundacji w Polsce;
•    Prowadzenie działalności nieodpłatnej/odpłatnej/gospodarczej przez organizacje pozarządowe;
•    Podstawowe zasady rachunkowe w organizacjach pozarządowych, takie jak polityka rachunkowości i plan kont;
•    Zasady podatkowe w organizacjach pozarządowych;
•    Prowadzenie sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych.

Jedynie uczestnicy biorący aktywny udział w całym szkoleniu otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu.

 

Koszt udziału w szkoleniu

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w szkoleniu takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca realizacji szkolenia.

 

Gdzie i w jakim terminie odbędzie się szkolenie?

Szkolenie odbędzie się w Łowiczu w Hotelu Eco. Uczestnicy zakwaterowani będą w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych. Poniżej podajemy termin szkolenia.

Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników
29 września – 2 października 2022r.
18 września 2022 r.

W pierwszym dniu szkolenia zajęcia rozpoczynają się około godz. 13.00, a ostatniego dnia kończą również ok. 13.00.

UWAGA: Jednorazowo w szkoleniu może brać udział maksymalnie 20 osób. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszenia, gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

 

Jak wziąć udział w szkoleniu?

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu, prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przysłanie go e-mailem na adres mslotwinskalychota@fww.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń podany jest w powyższej tabeli.
Potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowym programem otrzymają Państwo e-mailem najpóźniej na 8 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na które zostaną Państwo zakwalifikowani.

* Ozdrowieniec to osoba, która przebyła chorobę. Status ten wydawany jest na 180 dni. Więcej na https://www.gov.pl/web/mobywatel/unijny-certyfikat-covid

Zapraszamy!
Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Monika Słotwińska-Łychota
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, lok. 1; 01-022 Warszawa
e-mail: mslotwinskalychota@fww.pl

 

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.09.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 29.09.2022
Zakończenie wydarzenia: 02.10.2022
Miejsce wydarzenia: Łowicz
Organizator: Fundacja Wspomagania Wsi

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!