„Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową” – zaproszenie na warsztaty FWW

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza nabór uczestników na szkolenie pn. „Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową”! Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prawidłowego zarządzania swoimi organizacjami w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i rachunkowe.

Szkolenie przeznaczone jest dla CZŁONKÓW ZARZĄDÓW organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub przygotowujących się do rejestracji lub w trakcie rejestracji), działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Szkolenie NIE jest skierowane DO KSIĘGOWYCH, nawet jeśli są oni członkami zarządów organizacji.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, na szkolenie przyjmujemy po jednym przedstawicielu zarządu. Jednakże jeśli z danej organizacji zgłosi się druga osoba, jej zgłoszenie zostanie umieszczone na liście rezerwowej i jeśli zwolni się miejsce na liście głównej zostanie zaproszona na warsztat.

Dlaczego warto w nim uczestniczyć?

Każdy Członek Zarządu powinien wiedzieć:
 • jakie są podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania jego Organizacji;
 • jakie akty wewnętrzne Organizacja musi mieć uchwalone;
 • kto w Organizacji odpowiada za wszelkie nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych i  kto może, zgodnie z przepisami, te księgi prowadzić;
 • czym różni się organizacja pozarządowa  posiadająca status pożytku publicznego i nie posiadająca takiego status;
 • kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego zaczyna prowadzić  działalność odpłatną a kiedy działalność gospodarczą;
 • że żadna organizacja pozarządowa nie jest “z automatu” zwolniona z podatku dochodowego i VAT i kiedy organizacja stanie się (czynnym) płatnikiem tych podatków;

i jeszcze parę innych istotnych zasad z prawnego życia ngo…

Nie zawsze przedstawiciele zarządów organizacji pozarządowych posiadają pełną wiedzę o odpowiedzialności finansowo-prawnej bezpośrednio na nich spoczywającej. Naszym celem jest by w trakcie jednego, relatywnie niedługiego szkolenia, w jasny i czytelny sposób przedstawić tę wiedzę tak,  by w przyszłości bez przeszkód mogli oni realizować działania przewidziane w statutach organizacji, którymi zarządzają.  Uczestnictwo w szkoleniu pomoże w przyszłych rozmowach z księgowymi na temat podejmowanych i planowanych przez organizacje działań, na przykład podczas planowania budżetów przyszłych projektów, tak by były one zgodne ze statutem organizacji i ogólnie obowiązującymi przepisami.

Osoby, które brały udział w szkoleniu przed styczniem 2022 r. mogą ponownie przesłać swoje zgłoszenie, jednak pierwszeństwo uczestnictwa będą miały osoby zgłaszające się po raz pierwszy.

 

Kto poprowadzi szkolenie?

Szkolenie prowadzone będzie przez specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych. Trenerka z doświadczeniem prowadzania biura rachunkowo-doradczego, którego główna oferta skierowana była do stowarzyszeń i fundacji oraz jest Prezeską Zarządu Fundacji działającej na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i profesjonalizacji trzeciego sektora.

 

Czego można będzie się nauczyć?

Program szkolenia zawiera podstawowe informacje niezbędne każdej organizacji społecznej do działania zgodnego z obowiązującymi przepisami. Poruszymy w nim następujące zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych:

 • Tworzenie oraz działalność stowarzyszeń i fundacji w Polsce;
 • Prowadzenie działalności nieodpłatnej/odpłatnej/gospodarczej przez organizacje pozarządowe;
 • Podstawowe zasady rachunkowe w organizacjach pozarządowych, takie jak na przykład polityka rachunkowości;
 • Zasady podatkowe w organizacjach pozarządowych;
 • Prowadzenie sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych;

Jedynie uczestnicy biorący aktywny udział w całym szkoleniu otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu.

 

Gdzie i w jakim terminie odbędzie się szkolenie?

Szkolenie odbędzie się w Łowiczu w Hotelu Eco . Zakwaterowanie w pokojach dwu lub trzy  osobowych. Poniżej podajemy termin szkolenia.

 

Data szkolenia Termin zamknięcia naboru uczestników
15-17 marca 2024 r. 25 lutego 2024 r.

 

W pierwszym dniu szkolenia, zajęcia rozpoczynają się około godz. 13.00 i ostatniego dnia kończą ok. godz. 14.00.

UWAGA: Jednorazowo w szkoleniu może brać udział maksymalnie 20 osób. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszenia, gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

 

Koszt udziału w warsztacie

Opłata za udział każdego z uczestników warsztatu wynosi 280,00 zł brutto i jest płatna po wstępnej kwalifikacji. Szczegółowe informacje zostaną przesłane e-mailem, potwierdzającym wstępną kwalifikację. Ostateczna kwalifikacja nastąpi po wniesieniu opłaty. Fundacja Wspomagania Wsi zapewnia noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

Potwierdzenie wstępnej kwalifikacji wraz z informacją o numerze konta, na które należy wnieść opłatę 280,00 zł i terminie wpłaty oraz szczegółowym programem otrzymają Państwo e-mailem najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem warsztatu.

 

Jak wziąć udział w szkoleniu?

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu prosimy o szczegółowe wypełnienie załączonego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przysłanie go e-mailem na adres mslotwinskalychota@fww.pl

 

Zapraszamy!

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Monika Słotwińska-Łychota

Fundacja Wspomagania Wsi, ul. Bellottiego 1, lok. 1; 01-022 Warszawa

e-mail: mslotwinskalychota@fww.pl 

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.02.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 15.03.2024
Zakończenie wydarzenia: 17.03.2024
Miejsce wydarzenia: Łowicz
Organizator: Fundacja Wspomagania Wsi

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!