Korpus Wsparcia Seniorów 2023

Celem utworzonego w 2020 r. programu było niesienie pomocy osobom starszym i potrzebującym w trudnym czasie pandemii. Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Jest także elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Codzienne wsparcie i opaski bezpieczeństwa

Program składa się z dwóch części, tzw. modułów:
·    Moduł I – angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
·    Moduł II – wspierający gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. To opaski bezpieczeństwa dla seniorów.

Ważne terminy!

Do końca stycznia 2023 r. gminy mają czas na złożenie zapotrzebowania na środki w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów na przyszły rok.
30 stycznia 2023 r. – termin przesłania zapotrzebowania przez gminy do wojewodów.
10 lutego 2023 r. – termin przesłania zapotrzebowania przez Wydziały Polityki Społecznej do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Gmino, zgłoś się

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i jest adresowany do wszystkich gmin w Polsce, zarówno miejskich, wiejskich, jak i miejsko-wiejskich.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 80 proc. przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania. Na realizację programu przeznaczono ogółem kwotę 50 mln zł.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.01.2023
Zakończenie wydarzenia: 31.12.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!