Korpus Solidarności – konkurs na wybór Partnerów Lokalnych!

Do 29 kwietnia trwa wniosków w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2022 – 2024” Realizowanego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

Celem konkursu jest wybór Partnerów Lokalnych deklarujących realizację Programu na terenie min. jednego powiatu. Maksymalna kwota dofinansowania to nawet 156 000 zł. Nabór wniosków prowadzony będzie do 29 kwietnia br.

Strategicznym Celem Programu jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat. Nastąpi to przez: zwiększenie liczby wolontariuszy, którzy w sposób systematyczny i długoterminowy angażują się w działania obywatelskie; rozwój różnorodnych form wolontariatu charakteryzujących się wysoką jakością prowadzonych działań, oferowanych obywatelom przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne; wzrost skuteczności działania koordynatorów wolontariatu w organizacjach współpracujących z wolontariuszami; pozytywną zmianę postrzegania wolontariatu i wzrost świadomości otoczenia w zakresie zasad organizowania wolontariatu i włączania się obywateli w działania ochotnicze.

Konkurs realizowany jest w nieco zmienionej formule względem poprzednich edycji. Nie oczekuje się obecnie od Wnioskodawców autorskich propozycji działań czy definiowania grup odbiorców.

Elementy te są określone i zapisane w Programie Korpusu Solidarności oraz Regulaminie Konkursu, w którym znajdują się szczegółowe informacje dot. konkursu, jak również m.in. wzór umowy, karta oceny formalnej i merytorycznej, wzory sprawozdań, umowa.

W złożonych ofertach oceniane będzie doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji.

Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 156 000 zł (łączny budżet na trzy lata, maksymalnie do 52 000 zł/rocznie), a w ramach realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego.

Dotacja zostanie przyznana na realizację działań od kwietnia 2022 do grudnia 2024 roku. W ramach dotacji wybrany Partner zorganizuje aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji. Nabór wniosków trwa od 07.04.2022 do 29.04.2022 do godziny 16:00.

Zapraszamy również do udziału w Webinarium informacyjnym dla Wnioskodawców konkursu Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja lokalna 2022-2024, które odbędzie się 13 kwietnia o godz.10:, 00. Aby uczestniczyć w Webinarium należy zarejestrować się: Link

Operatorem programu „Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Źródło: Komitet Do Spraw Pożytku Publicznego

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29.04.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 07.04.2022
Zakończenie wydarzenia: 29.04.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!