Konkurs ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pożytku publicznego do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest przyznanie dotacji na realizację w 2022 roku zadania dotyczącego:

 • wzrostu kompetencji osób, w tym pracowników i wolontariuszy, działających w organizacjach pożytku publicznego, poprzez m.in. udział w szkoleniach, kursach, studiach, seminariach, konferencjach, wizytach studyjnych oraz uzyskanie uprawnień i certyfikatów lub
 • wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego poprzez m.in. stworzenie lub modyfikację strony internetowej organizacji, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności pożytku publicznego, dostosowanie (np. remont, adaptacja) pomieszczeń do prowadzenia działalności pożytku publicznego.

 

Celem zadania jest wzmocnienie potencjału mniejszych organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans.

Najważniejsze założenia konkursu:

 • podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są wyłącznie organizacje pożytku publicznego, które:
  • nie są postawione w stan likwidacji albo upadłości;
  • osiągnęły łączną kwotę przychodów za 2020 rok nie wyższą niż 100 000 zł;
  • terminowo zamieściły sprawozdania za 2020 rok (dotyczy to organizacji, które miały status organizacji pożytku publicznego w 2020 roku) i – jeśli były do tego zobowiązane – również za 2019 i 2018 rok, w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego,
 • zadanie może być realizowane między 1 stycznia a 31 grudnia 2022 roku,
 • kwota dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł,
 • wkład własny nie jest wymagany,
 • nie ma możliwości złożenia oferty wspólnej,
 • termin składania ofert upływa 23 grudnia 2021 roku o godz. 12:00,
 • pula środków przeznaczonych na ten konkurs wynosi 700 000 zł,

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać, pisząc na adres opp@niw.gov.pl lub dzwoniąc na nr 601-901-144 (w dni robocze w godz. 08:00–15:00).

Źródło: https://niw.gov.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23.12.2021
Rozpoczęcie wydarzenia: 25.11.2021
Zakończenie wydarzenia: 23.12.2021
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!