Konkurs „Zabytek Zadbany” – edycja 2024

Rusza kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”. Do 14 lutego przyjmowane są zgłoszenia do konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, który nagradza właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, za wzorcową realizację opieki nad zabytkami. Zgodnie z nowym regulaminem od tego roku zabytki będą nagradzane również w kategorii – Zabytek dostępny.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Zabytek Zadbany”. Jest to prestiżowe wydarzenie, które ma na celu wyróżnienie i nagrodzenie osób i instytucji, które aktywnie i skutecznie opiekują się zabytkami.

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami.

Od 2024 roku obowiązuje nowy regulamin konkursu. Istotną zmianą w regulaminie jest wprowadzenie nowej kategorii „Zabytek dostępny”, która dedykowana jest pracom przeprowadzonym z uwzględnieniem rozwiązań służących przystosowaniu zabytków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Prawo składania zgłoszeń mają właściciele zgłaszanych zabytków, ich posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz konserwatorzy samorządowi.

W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a za jego realizację odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oceny konkursowych zgłoszeń dokonuje jury konkursowe, które jest powoływane przez Generalnego Konserwatora Zabytków.

W konkursie ocenie podlega poziom i zakres badań konserwatorskich, program prac konserwatorskich, forma i poziom wykonanych prac, zachowanie integralności i utrwalenie autentyzmu substancji zabytkowej, stan obiektu po działaniach konserwatorskich, adaptacyjnych lub innych.

Kategorie konkursowe:

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
C. Adaptacja obiektów zabytkowych;
D. Architektura i budownictwo drewniane;
E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);
F. Zabytek dostępny;
G. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Termin nadsyłania zgłoszeń:

14 lutego 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Termin nadsyłania zgłoszeń w edycji 2024 został przesunięty, zgodnie z zapisami regulaminu konkursu (rozdz. VIII. 3).

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy Olsztyn
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn

Szczegółowe informacje o regulaminie konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz procedura oceny zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej: https://nid.pl/konkursy/zabytek-zadbany/.

Dodatkowe informacje na temat konkursu są dostępne pod adresem e-mail: jpiotrowska@nid.pl oraz numerem telefonu: + 48 89 521 26 87.

Laureaci oraz wyróżnieni informowani są pisemnie o wynikach Konkursu.

Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach internetowych: kultura.gov.pl i nid.pl.

Laureaci i wyróżnieni otrzymują dyplomy Generalnego Konserwatora Zabytów i tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów. Zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

„Zabytek Zadbany” to konkurs o wieloletniej tradycji, już od 1975 r. promuje właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, którzy w sposób wzorowy prowadzą prace budowlane, konserwatorskie, rewaloryzacyjne i adaptacyjne, a także działają systematycznie na rzecz właściwego utrzymania zabytków zgodnie z najwyższymi standardami badawczymi i wykonawczymi. Na przestrzeni ostatnich 13 edycji konkursu, zrealizowanych przez NID, zostało nagrodzonych 260 zabytków.

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Źródło: https://nid.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.02.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 11.01.2024
Zakończenie wydarzenia: 14.02.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!