Konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach”

Konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach” – nabór wniosków od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r.

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

 

HARMONOGRAM KONKURSU

Termin rozpoczęcia składania wniosków 01.09.2022
Termin zakończenia składania wniosków 30.09.2022
Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków i ogłoszenie listy zwycięzców 18.11.2022
Termin rozpoczęcia realizacji projektów 01.12.2022
Termin zakończenia realizacji projektów 30.06.2023

 

Regulamin konkursu

 

Źródło: https://fundacja.pzu.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.09.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.09.2022
Zakończenie wydarzenia: 11.11.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja PZU

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!