Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Celem projektów Rady jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych działań – wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów informacyjno-promocyjnych, które umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii jak i we współczesnych relacjach.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być osoby z nią pracujące.

PRIORYTETY 2022

Każdego roku członkowie Rady ustalają priorytety, które razem z celami ogólnymi definiują specyfikę tematów podejmowanych w projektach. W tym roku są to:

  • odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
  • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz podniesienie kompetencji młodzieży w kontekście jej udziału i zaangażowania w życie społeczne, w tym poprzez promocję  przedsiębiorczości i wolontariatu;
  • wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i branżowej z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych;
  • wzmacnianie inicjatyw młodzieży z terytorialnych hromad Ukrainy oraz terenów wiejskich i małych miast Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem wyzwań współczesnego świata;
  • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i wzajemnego szacunku wśród młodzieży.;

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie.

Ważne informacje:

  • Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.
  • Ta sama grupa organizacji/instytucji partnerskich może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.
  • Organizacja partnerska oświadcza w deklaracji, że nie występuje jako partner w więcej niż trzech wnioskach złożonych w konkursie. W innym przypadku ocenie merytorycznej zostaną poddane trzy wnioski, które wpłynęły jako pierwsze.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu dostępne są w zakładce Zasady formalne

REALIZACJA PROJEKTÓW

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2022 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 10 maja a 31 października 2022 roku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać do 28 lutego 2022 r., do godz. 23:59
Wyniki konkursu będą znane w maju 2022 r.

Projekty należy składać w systemie Online wraz ze wszystkimi załącznikami.

ZASADY KONKURSU

Zasady formalne

Zasady jakościowe

Zasady finansowe

Dokumenty

 

Źródło: https://wymianymlodziezy.frse.org.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.02.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 28.12.2021
Zakończenie wydarzenia: 28.02.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!