Konkurs wniosków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2023!

W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.

Głównym celem projektów jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią, do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową.

Polskie organizacje powinny występować o dofinansowanie do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, litewskie – do Departamentu ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy na Litwie.

PRIORYTETY 2023

W roku 2023 priorytety Funduszu to:

 • Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
 • Polska i litewska młodzież przeciwko wojnie w Ukrainie i za społeczeństwem obywatelskim Białorusi.
 • Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów.
  • Promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku ze 160. rocznicą Powstania Styczniowego.
  • Promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego w związku z obchodami 700-lecia Wilna.
  • Promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego w związku z 450. rocznicą podpisania aktu konfederacji warszawskiej.

W ostatnim priorytecie należy wybrać jeden z trzech obszarów tematycznych.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu dostępne są w zakładce Zasady formalne.

REALIZACJA PROJEKTÓW

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2023 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 kwietnia a 31 października 2023 roku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Projekty należy składać w systemie Online wraz ze wszystkimi załącznikami.

Wnioski będzie można składać do 31 stycznia 2023 r. godz. 23:59
Wyniki konkursu będą znane w marcu 2023.

ZASADY KONKURSU

Zasady formalne »

Zasady jakościowe »

Zasady finansowe »

Dokumenty »

 

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu wniosków na rok 2023

 

UCZESTNICY

Spotkanie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w bezpośrednią pracę z młodzieżą, zainteresowanych realizacją projektów w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

CEL

Celem spotkania jest przekazanie wiedzy na temat Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, możliwości działań, które oferuje organizacjom oraz zasad konkursu na 2023 rok. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące realizacji oraz finansowania projektów.

Zagadnienia, które zostaną przedstawione uczestnikom spotkania:

 • działalność Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży;
 • cele i priorytety na rok 2023;
 • zasady konkursu na rok 2023 (formalne, jakościowe);
 • zasady finansowe;
 • system on-line przeznaczony do składania wniosków;

TERMINY SPOTKAŃ

Spotkania odbędą się w formie zdalnej na platformie ZOOM.

Mają Państwo możliwość udziału w webinarium w dwóch terminach:

 1. 20 grudnia 2022 r. w godzinach 10:00 – 14:00
 2. 4 stycznia 2023 r. w godzinach 10:00 – 14:00

ZGŁOSZENIA

Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 1. 20 grudnia 2022 r. – termin zgłoszeń do 19 grudnia 2022 r. do godziny 12:00
 2. 4 stycznia 2023 r. – termin zgłoszeń do 3 stycznia 2023 r. do godziny 12:00

W przypadku pytań prosimy o kontakt: bilateralne@frse.org.pl.

PROGRAM SPOTKANIA

 

Źródło: https://wymianymlodziezy.frse.org.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 25.11.2022
Zakończenie wydarzenia: 31.01.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: FRSE

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!