Konkurs „Strzelnica w powiecie 2024”- strzelnice wirtualne

Minister Obrony Narodowej ogłasza Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, zwanych dalej łącznie zadaniami.

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 01 marca 2024 roku.

Oferty należy składać wyłącznie na druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferty wraz z całością dokumentacji należy przesyłać, w jednym egzemplarzu, na adres:

Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa
z dopiskiem na kopercie

KONKURS OFERT „STRZELNICA W POWIECIE 2024” NR 1/2024/CWCR

 

Gdzie uzyskać dodatkowe informacje w sprawie konkursu?

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji w Oddziale Współpracy Cywilno — Wojskowej pod numerami telefonów: 261 877 739 i 261 824 206 oraz 261 877 721 i 261 845 325, jak również pod dedykowanym projektowi adresem email: projektstrzelnice@ron.mil.pl.

 

Materiały

Konkurs Ofert Strzelnica w powiecie 2024
Konkurs​_Ofert​_Strzelnica​_w​_Powiecie​_2024​_nr​_1​_2024​_CWCR.pdf 9.84MB
Wzór oferty
Zał​_11​_Wzór​_oferty​_s​_wirtualna​_​_1​_2024​_.doc 0.15MB
Wzór arkusza oceny
Zał​_12​_Wzór​_arkusza​_oceny​_s​_wirtualna​_1​_2024​_.doc 0.08MB
Wzór umowy
Zał​_13​_Wzór​_umowy​_wirtualna.docx 0.05MB

 

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 01.03.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 13.11.2023
Zakończenie wydarzenia: 01.03.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Ministerstwo Obrony Narodowej

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!