Konkurs Pomoc humanitarna 2022

Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 r. i zakończyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej, w terminie do dnia 7 czerwca 2022 r., do godziny 15:00, w sposób opisany w Regulaminie konkursu.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych (projektów), obejmujących realizację działań humanitarnych, zgodnie z następującymi założeniami:

Priorytet geograficzny Obszar tematyczny Beneficjenci Kwota
UKRAINA

z wyłączeniem działań na terytorium części obwodów donieckiego i ługańskiego, pozostających poza kontrolą rządu w Kijowie, oraz anektowanego terytorium półwyspu Krymskiego, a także z wyłączeniem obszarów, gdzie prowadzone są aktywne działania wojenne.

a)       pomoc żywnościowa

b)      zdrowie

c)       schronienie

d)      zaspokojenie podstawowych potrzeb takich, jak woda, środki czystości i higieny osobistej (WASH)

e)      edukacja

f)        logistyka

g)       organizacja udzielania pomocy finansowej

Ludność cywilna poszkodowana w wyniku działań wojennych, osoby wewnętrznie przesiedlone oraz ukraińscy i nieukraińscy uchodźcy, którzy znaleźli schronienie w Polsce, w szczególności dzieci, kobiety i osoby z niepełnosprawnościami.

 

 

12 000 000 zł
KRAJE BLISKIEGO WSCHODU:  

a)       pomoc żywnościowa

b)      zdrowie

c)       schronienie

d)      edukacja w sytuacjach kryzysowych

 

Uchodźcy lub/i osoby wewnętrznie przesiedlone oraz co najmniej 30% ale nie więcej niż 40% ludności lokalnej, w tym w szczególności dzieci, kobiety i osoby z niepełnosprawnościami.

 
1) Irak (autonomiczny region Kurdystanu)
1 000 000 zł
2) Jordania 1 000 000 zł
3) Liban Uchodźcy lub/i osoby wewnętrznie przesiedlone oraz co najmniej 30% ale nie więcej niż 50% ludności lokalnej, w tym w szczególności dzieci, kobiety i osoby z niepełnosprawnościami. 1 000 000 zł
RAZEM: 15 000 000 zł

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 07.06.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 16.05.2022
Zakończenie wydarzenia: 31.12.2022
Miejsce wydarzenia:
Organizator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!