Konkurs „Po pierwsze Rodzina!” w nowej formule

W tegorocznej edycji istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach dwóch priorytetów: „Kampanie” i „Kluby”. Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, a jego budżet wynosi 17 mln zł. Nabór wniosków trwa do 28 lutego br.

Cel i adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do organizacji społecznych, m.in. do stowarzyszeń, fundacji, organizacji kościelnych, które prowadzą działania wspierające małżeństwa jako najlepsze środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, przygotowują młodych ludzi do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzą otoczenie szczególnie przyjazne rodzinom.

W konkursie dofinansowane zostaną najlepsze projekty w dwóch priorytetach:

  • „Kampanie”, czyli projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe wzmacniające rodziny
  • „Kluby”, czyli tworzenie sieci placówek, w których rodzice mogą wzmacniać kompetencje rodzicielskie, a lokalne społeczności uczestniczyć w inicjatywach integrujących mieszkańców na rzecz rodziny.

Pełna kwota dofinansowania to 17 mln zł, w tym:

  • 10 mln na Priorytet 1. – „Kampanie” – Dotacja możliwa wysokości od 30 000 zł do 500 000 zł
  • 7 mln na Priorytet 2. – „Klub”
    • Organizacje mogą ubiegać się o dotację w wysokości 120 000 zł do 2 400 000 zł. Co ważne, kwota dotacji uzależniona jest od zaplanowanej przez Oferenta liczby placówek, przy czym minimalna liczba placówek w ramach złożonej oferty wynosi 3.

Okres realizacji dofinansowanych zadań zaplanowany jest od 1 maja do 31 grudnia 2023 r., natomiast termin ponoszenia wydatków w ramach dofinansowanego zadania będzie trwał do 31 grudnia 2023 r.

Oferty konkursowe będą zbierane do 28 lutego br. do godz. 23:59. Braki formalne spowodują pozostawienie ofert bez dalszego rozpoznania, natomiast ocena merytoryczna będzie miała postać oceny punktowej i zostanie przeprowadzona przez Komisję Konkursową. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 31 marca br. Szczegóły dotyczące udziału w czwartej edycji konkursu „Po pierwsze Rodzina!” będzie można znaleźć w Regulaminie Konkursu. Na pytania zainteresowanych odpowiedzi udzieli Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej pod adresem mailowym konkurs.ppr.23@mrips.gov.pl.

LINK do składania wniosków:

🔹Kampanie 👉 https://www.witkac.pl/#/Contest/View/24746

🔹Kluby 👉 https://www.witkac.pl/#/Contest/View/24749

Materiały

Regulamin konkursu Po pierwsze Rodzina! 2023

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.02.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 25.01.2023
Zakończenie wydarzenia: 28.02.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: MRiPS

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!