Konkurs otwarty programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”

Organizacje i instytucje działające w gminach do 50 tys. mieszkańców mają szansę na stworzenie partnerstwa na rzecz dobra wspólnego i realizację projektu ważnego dla lokalnej społeczności. W ramach programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności” mogą wziąć udział w tutoringu, a następnie zdobyć grant do 20 tysięcy złotych na partnerskie  działania. Realizowane projekty będą mogły obejmować również wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Termin nadsyłania  zgłoszeń upływa 28 marca 2022 roku.

Program „Lokalne Partnerstwa PAFW”, zainicjowany w 2009 r.  i realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce adresowany jest do lokalnych społeczności z gmin do 50 tysięcy mieszkańców, które wykazują najwyższą aktywność w realizacji różnych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Jego celem jest umacnianie współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami oraz osobami w nie zaangażowanymi. Cel ten osiągany jest przez partnerstwa zawiązywane w Programie dzięki realizacji wspólnych projektów.  Trzon każdego partnerstwa stanowi Grupa Inicjatywna. Tworzą ją  liderki i liderzy społeczni oraz organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki czy instytucje kultury.

Na późniejszym etapie dołączają do nich inni aktorzy życia społecznego: samorządy lokalne, przedsiębiorstwa i lokalne media. W podejmowanych działaniach wykorzystywana jest metoda animacji społeczności lokalnych służąca budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę społeczną.

W trwającej obecnie VIII edycji Programu ogłaszane są dwa konkursy. Ogólnopolski, (zamknięty) konkurs grantowy dla beneficjentów programów PAFW, którzy na przestrzeni ostatnich czterech lat zrealizowali w swoich społecznościach lokalnych projekty w ramach co najmniej czterech różnych programów PAFW.

Drugi to ogólnopolski (otwarty) konkurs grantowy, na start-up granty, skierowany do samozawiązujących się Grup Inicjatywnych, nie związanych dotychczas z programami PAFW lub takich, których tylko jeden z członków był ich beneficjentem.

Konkurs otwarty – poznaj etapy

Konkurs otwarty jest adresowany do Grup Inicjatywnych, składających się z co najmniej trzech podmiotów, współpracujących ze sobą na terenie jednej lub więcej gmin do 50 tysięcy mieszkańców. Mogą to być organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki czy instytucje kultury. W późniejszym etapie budowania partnerstwa do Grupy Inicjatywnej dołączają samorządy lokalne, przedsiębiorstwa i  lokalne media.

W ramach konkursu otwartego przewidziano dwa etapy: udział w 3-miesięcznym programie tutoringu a następnie ubieganie się o start-up granty w wysokości do 20.000 zł. Pula w konkursie otwartym wynosi 80.000 zł. Przyznane zostaną maksymalnie 4 start-up granty.

Aby zgłosić się do udziału w tutoringu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go w wersji elektronicznej na adres e.dmochowska@filantropia.org.pl  w terminie do 28 marca 2022 roku.

Źródło: http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.03.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 15.03.2022
Zakończenie wydarzenia: 28.03.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!