Konkurs „Od zależności ku samodzielności” edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:

MODUŁ I         WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

MODUŁ II        SAMOPOMOC

MODUŁ III       UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA

MODUŁ IV       INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

O dofinansowanie projektów zgłaszanych do otwartego konkursu ofert w ramach Programu mogą ubiegać się:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym.
  2. Podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

W 2023 roku na realizację projektów przeznaczona została kwota 3 000 000,00 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 24 lutego 2023 r.

Materiały


OGŁOSZENIE​.pdf 0.60MB

OŚWIADCZENIE.pdf 0.48MB

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24.02.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 25.01.2023
Zakończenie wydarzenia: 24.02.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: MRiPS

Dane kontaktowe ↓

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!