Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2023 r.

Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r.

Przedmiotem konkursu są stypendia – mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – na realizację określonego przedsięwzięcia.

Stypendia są przyznawane w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze

Dziedziny:

  1. literatura,
  2. sztuki wizualne,
  3. muzyka,
  4. taniec,
  5. teatr,
  6. film,
  7. opieka nad zabytkami,
  8. twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

  1. animacja i edukacja kulturalna,
  2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

a)     roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.;

b)     półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.;

c)      półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.;

d)     mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne,  następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości, finansowanie nauki w szkołach, na studiach wyższych bądź kursów doszkalających.

Wysokość stypendium wynosi 4 000,00 zł brutto miesięcznie (tj. 3 320,00 zł netto).

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 16.00, zgodnie z Regulaminem konkursu, złoży wniosek opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury).

Wnioski wraz z portfolio należy składać za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra KiDN na 2023 r.

UWAGA!: Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania portfolio znajdują się w Regulaminie Konkursu (§ 9 ust. 1 pkt 2).

UWAGA!: Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa od 1 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r.

Termin składania wniosków upływa 1 sierpnia 2022 r o godz. 16.00. Do godz. 16.00 będzie czynny elektroniczny formularz w systemie EBOI.

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 01.08.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.07.2022
Zakończenie wydarzenia: 01.08.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: MKiDN

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!