Konkurs na projekty interwencyjne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Pierwsza tura naboru ciągłego na projekty interwencyjne potrwa od 7 września do 30 grudnia br. do godz. 12:00. 

Czym są projekty interwencyjne?

W ramach konkursu na projekty interwencyjne dofinansowane zostaną działania, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do zrealizowania w czasie od 3 do 8 miesięcy.

Projekty te muszą również wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu:

  1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
  2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
  3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

Ogłoszenie

Kwota  przeznaczona  na  granty  w  konkursie  interwencyjnym wynosi łącznie 542 070 euro, z czego na obecną, pierwszą turę naboru przypada 216 828 euro. Druga tura naboru planowana jest między III kwartałem 2022 roku a II kwartałem 2023 roku.

Pula środków w konkursie na projekty interwencyjne jest ogólnopolska i nie obejmuje podziału na regiony. Program wspiera działania prowadzone przez organizacje z całej Polski, z wyłączeniem działań prowadzonych na terenie m.st. Warszawy.

W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów interwencyjnych:

  • minimalna kwota grantu: 6000 EUR,
  • maksymalna kwota grantu: 15 000 EUR,
  • czas realizacji: od 3 do 8 miesięcy,
  • wkład własny: nieobowiązkowy,
    • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 2250 EUR (maksymalnie 15% podstawowej kwoty grantu).

Ocena złożonych wniosków będzie prowadzona w trybie ciągłym w okresie trwania naboru, a decyzje o przyznaniu grantów interwencyjnych będą podejmowane co miesiąc.

Okresy składania wniosków i terminy publikacji decyzji o przyznaniu grantów:

•    1. termin składania wniosków: 7-20.09.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 31.10.2021);
•    2. termin składania wniosków: 21.09-20.10.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 30.11.2021);
•    3. termin składania wniosków: 21.10-20.11.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do do 23.12.2021);
•    4. termin składania wniosków: 21.11-20.12.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 31.01.2022);
•    5. termin składania wniosków: 21-30.12.2021 do godz. 12:00 w południe (decyzja o przyznaniu grantów: do 28.02.2022).

Zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia

Na stronie Programu (zakładki: „Aktualności” i Wydarzenia) znajdują się informacje dotyczące webinarium i spotkań informacyjnych związanych z konkursem.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

Źródło: Informacja prasowa

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.12.2021
Rozpoczęcie wydarzenia: 07.09.2021
Zakończenie wydarzenia: 30.12.2021
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!