Konkurs na finansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej

Ogłoszenie o konkursie otwartym na wnioski w sprawie finansowania lub dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2022 roku.

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej (Dz. U. 2018 r., poz. 2168), ogłasza konkurs otwarty na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2022 roku na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania w trybie konkursu otwartego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka finansowania lub dofinansowania na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.

2. Wniosek składa się elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze pod adresem www.wnioski.kurier.plus.

3. Regulamin, o którym mowa w pkt 1, i wzory załączników udostępnione zostały na stronie Instytutu: https://kurier.plus/node/3098

4. Wniosek można złożyć na przedsięwzięcia realizowane nie wcześniej niż od dnia 15 lutego 2022 r. i nie później niż do dnia 15 listopada 2022 r.

5. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 15 stycznia 2022 roku.

6. Lista przedsięwzięć priorytetowych poniżej.

Lista priorytetów 2022

Źródło: https://kurier.plus/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.01.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 15.12.2021
Zakończenie wydarzenia: 15.01.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!