Konkurs grantowy „Lekcja:Enter”

Projekt „Lekcja:Enter” jest realizowany przez trzy organizacje: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.

Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz stosowania  aktywizujących metod nauczania podczas lekcji.

V nabór wniosków grantowych ma charakter ciągły. Wnioski będą oceniane według kolejności ich złożenia. Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie projektu.

Operator ma prawo zamknąć nabór w sytuacji wyczerpania liczby nauczycieli pozostających do przeszkolenia w ramach projektu. Informacje o zamknięciu konkursu grantowego będą publikowane na stronie projektu.

Do kogo adresowany jest konkurs grantowy?

O wsparcie finansowe w projekcie „Lekcja:Enter” mogą ubiegać się:

 • placówki doskonalenia nauczycieli
 • organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
 • jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
 • szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli

Podmiot ma możliwość składania wniosku na jedno województwo lub wniosku na kilka województw jednocześnie. Nie ma limitów co do liczby składanych wniosków oraz liczby zawieranych partnerstw.

Zasięg konkursu grantowego V edycja

Nabór wniosków w ramach konkursu grantowego  prowadzony jest na terenie województw:

 • dolnośląskiego
 • kujawsko-pomorskiego
 • lubuskiego
 • łódzkiego
 • małopolskiego
 • mazowieckiego
 • opolskiego
 • podlaskiego
 • pomorskiego
 • śląskiego
 • świętokrzyskiego
 • warmińsko-mazurskiego
 • zachodniopomorskiego

 

Główne założenia projektu grantowego: budżet i harmonogram V edycja

Minimalna kwota grantu to 150 000 zł, a maksymalna – 450 000 zł. Maksymalny koszt całkowity projektu grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela wynosi 550 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Okres realizacji projektu grantowego wynosi od 6 do 12 miesięcy. Wnioski muszą być złożone nie później niż 2 miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji projektu

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: https://lekcjaenter.pll

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24.10.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 24.01.2022
Zakończenie wydarzenia: 24.10.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Orange, FRSI, ISP

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!