Konkurs grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 2024

Ideą, która przyświeca Konkursowi grantowemu DOZ Fundacji dbam o zdrowie jest zintensyfikowanie działań prowadzących do niwelowania barier w dostępie do leków. W tym celu nawiązujemy współpracę z innymi organizacjami ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wierzymy, że podejmowane przez nie inicjatywy i bezpośredni kontakt z osobami najbardziej potrzebującymi, dają największy efekt!


Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Tworząc wspólne budżety z lokalnymi organizacjami, przy współpracy aptek, możemy trafnie odpowiadać na indywidualne potrzeby osób chorych.

Celem konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowaniem współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

Sposób aplikowania

Jak w poprzednich latach kontynuujemy w pełni elektroniczny nabór zgłoszeń.

Prosimy o wysłanie wniosku i wymienionych w Regulaminie dokumentów na adres e-mail: grant@fundacja.doz.pl

 

Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu
Wniosek
Sprawozdanie Częściowe
Sprawozdanie Końcowe

 

Plik dla Grantobiorców z roku 2023
Sprawozdanie Końcowe

 

Źródło: https://dozfundacja.pl/granty

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 11.12.2023
Zakończenie wydarzenia: 31.01.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: DOZ Fundacja dbam o zdrowie

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!