Konkurs „Grant na zdrowie”

Celem konkursu Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom” jest wyróżnienie i promowanie organizacji pacjentów, które przygotują i zrealizują projekty w obszarze zdrowia kobiet ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ginekologii i endokrynologii, chorób układu krążenia lub centralnego układu nerwowego. Programy te powinny zmierzać do budowania świadomości pacjentek nt. profilaktyki, standardów w leczeniu bądź poprawy jakości życia w chorobie.

O konkursie

Jeśli realizujesz bądź planujesz realizację projektu, który:

  • odpowiada na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ginekologii i endokrynologii, chorób układu krążenia lub centralnego układu nerwowego,
  • przyczynia się do budowania świadomości pacjentek nt. profilaktyki, standardów w leczeniu lub wspiera poprawę jakości życia w chorobie,

to Konkurs Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom jest właśnie dla Ciebie!

Nie czekaj. Zgłoś się już dziś. Szczegóły poniżej.

 

Cel programu

Celem programu jest wyróżnienie i promowanie organizacji, które realizują bądź planują realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ginekologii i endokrynologii, chorób układu krążenia lub centralnego układu nerwowego.

 

Kto może wziąć udział w programie?

Do Konkursu mogą przystąpić polskie organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), których celem jest poprawa życia, bądź zdrowia pacjentów i ich opiekunów w dowolnym obszarze terapeutycznym.

 

Zadanie konkursowe

Organizacje zgłaszające się do programu grantowego mają za zadanie przedstawić koncepcję działań odpowiadających na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ginekologii i endokrynologii, chorób układu krążenia lub centralnego układu nerwowego. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie koncepcje możliwe do wdrożenia w 2024 roku.

WYPEŁNIONE WNIOSKI ZGŁOSZENIOWE NALEŻY WYSYŁAĆ NA ADRES:

grantnazdrowie@grodzisk.rgnet.org

Kryteria wyboru:

Projekty oceniane są przez Kapitułę Konkursu według następujących kryteriów:

  • zgodność z Zadaniem Konkursowym;
  • zasięg oddziaływania projektu;
  • siła oddziaływania na potencjalnych beneficjentów;
  • poziom innowacyjności rozwiązań;
  • budżet – przygotowany w oparciu o realne wyceny;
  • pomysły na rozwój koncepcji w przyszłości;

Kapituła Konkursowa:

Projekty oceniać będzie Kapituła Konkursowa w której skład wchodzą niezależni eksperci związani z obszarem zdrowia kobiet oraz przedstawiciele Organizatorów Konkursu: Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Terminy

Ostatni dzień nadsyłania wniosków z koncepcją konkursową: 15 grudnia 2023 r. (piątek).

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród: 7 lutego 2024 r., podczas Forum Organizacji Pacjentów IPPiEZ organizowanego z okazji Światowego Dnia Chorego.

Grant:

Nagrodą główną, którą otrzymają 2 wyróżnione organizacje jest grant w wysokości 20 000 zł przeznaczony na realizację zwycięskich projektów.

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.12.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.12.2023
Zakończenie wydarzenia: 07.02.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!