Konkurs dotacyjny „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy”

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej od lat buduje mosty między społeczeństwami obywatelskimi Polski, Niemiec i krajów Partnerstwa Wschodniego. W obliczu wojny w Ukrainie rola ta zyskuje szczególne znaczenie, a intensywność działań Fundacji wzrasta. W geście solidarności ze wspólnym sąsiadem w potrzebie Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza konkurs dotacyjny „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy” z ułatwioną ścieżką finansowania na realizację polsko-niemiecko-ukraińskich inicjatyw.

KRYTERIA WSPARCIA

Kto?

Konkurs skierowany  jest do polskich i niemieckich instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie z ukraińską organizacją partnerską i/lub obywatelami Ukrainy (na emigracji) zrealizują projekt na rzecz wsparcia Ukrainy. Możliwe jest także, w zależności od potrzeb, włączenie partnerów białoruskich.

Co?

Wspierane będą wspólne polsko-niemieckie inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, które… :

  • stymulują dialog, wymianę doświadczeń i transfer wiedzy na temat długofalowej integracji uchodźców wojennych z Ukrainy i ułatwiają im funkcjonowanie w nowych realiach
  • wzmacniają struktury społeczeństwa obywatelskiego ukraińskiej wspólnoty emigracyjnej w Polsce i w Niemczech poprzez integrację w krajach przyjmujących, wzajemne nawiązywanie kontaktów oraz nowych form współpracy trój- i wielostronnej
  • podtrzymują uwagę i zainteresowanie opinii publicznej losem uciekinierów wojennych z Ukrainy
  • są odpowiedzią na zwiększoną potrzebę informacji o Ukrainie i Europie Wschodniej niwelując deficyty wiedzy, przełamując stereotypy i uprzedzenia oraz uwrażliwiając szeroką opinię publiczną na postrzeganie Ukrainy jako suwerennego kraju z własną kulturą, historią i językiem
  • kontynuują dialog na temat perspektyw włączenia wolnej i suwerennej Ukrainy w struktury europejskie oraz przyszłego kształtu Europy w czasie pokoju w duchu konstruktywnej wymiany, wzajemnego zrozumienia dla odmiennych poglądów, a także odbudowy utraconego zaufania między Polską a Niemcami.

Każda trójstronna inicjatywa musi w aktywny sposób angażować partnerów ukraińskich i uwzględniać ukraińską perspektywę. W centrum uwagi będą przedsięwzięcia wspomagające proces włączania młodego pokolenia (dzieci i młodzież, które uciekły przed wojną wraz z matkami) w system edukacji, a także inicjatywy wspierające pracowników mediów i kultury z Ukrainy, którzy są w szczególnie trudnej sytuacji. Mile widziane są projekty dotyczące roli kobiet oraz wyzwań, z jakimi mierzą się one w czasie wojny. Oferta skierowana jest także do jednostek samorządu terytorialnego, które w ramach istniejących ok. 400 polsko-niemieckich partnerstw miast mogą wypracować trwałą, kompleksową i  długofalową strategię integracji uchodźców z Ukrainy.

Forma projektów:

Wsparcie obejmuje różne formaty projektów: zarówno wydarzenia o charakterze spotkań, jak i te realizowane w przestrzeni wirtualnej w zależności od tematów i celów. Ze względu na trudny do przewidzenia rozwój pandemii Covid-19 stawiamy na cyfrowe oraz/albo hybrydowe formaty projektów z wykorzystaniem Internetu jako wirtualnej przestrzeni dialogu, spotkań i prezentacji, co umożliwi udział w projektach tych obywateli Ukrainy, którzy przebywają w swojej ojczyźnie. Jeżeli względy bezpieczeństwa na to pozwolą, projekty mogą odbywać się  – oprócz Polski i Niemiec – także na terenie Ukrainy.

Finansowanie

Projekty mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 30.000 PLN/6.500 Euro (minimalna kwota wnioskowana 23.000 PLN/5.000 Euro). Dofinansowanie może stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu. Wypłata przyznanych środków nastąpi w dwóch ratach: 80% na początku i 20% po przedłożeniu końcowego rozliczenia projektu. Wspierane projekty muszą zostać prawidłowo rozliczone w okresie jednego miesiąca od ich zakończenia, jednak nie później niż do  31.07.2023.

Kiedy?

Termin składania wniosków: 29.09.2022-14.05.2023
Okres realizacji projektów:    29.10.2022-30.06.2023

Jak?

Wnioski można składać w całym wymienionym okresie, nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia projektu. Wnioski składane są w przeznaczonym dla wnioskodawców systemie online: https://fwpn.org.pl/wnioski/jak-zlozyc-wniosek-. Prosimy o zaznaczenie w polu „tytuł projektu”, że wniosek składany jest w ramach programu dotacyjnego „4Ukraine”.

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: https://fwpn.org.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.05.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 29.09.2022
Zakończenie wydarzenia: 14.05.2023
Miejsce wydarzenia: Poska, Niemcy
Organizator: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!