Konferencja pn. „Dobre prawo dla zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego”

Zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Dobre prawo dla zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego”, która odbędzie się w dniu 29 września 2023 r. w Warszawie.

Bazując na doświadczeniach z ostatnich lat porozmawiamy o przyszłości prawa dla organizacji pozarządowych w Polsce i przedyskutujemy oczekiwane kierunki jego zmian.

Kiedy i gdzie?

 • 29 września 2023 r. godz. 14:00-16:30
 • Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych (Warszawa, ul. Bracka 25/III)

 

Zapisz się!

Konferencja poprzedzona jest wydarzeniem „Mamy pomysł na Polskę” (czytaj więcej: Kliknij). Obowiązuje wspólna rejestracja.

 

Program

14:00-14:30 – Uprośćmy działalność społeczną!

 • Prezentacja głównych rezultatów, narzędzi pracy, wniosków i rekomendacji do dalszego działania płynących z projektu pn. „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” (Tomasz Pawłowski – Fundacja trzeci.org, Rafał Dymek – Polska Fundacja im. Roberta Schumana)

14:30-15:30 – Dyskusja: Pomiędzy teorią a praktyką. Jak skutecznie działać na rzecz dobrego prawa dla organizacji pozarządowych?”

 • Dyskusja wokół wydanych we wrześniu 2023 r. publikacji „Na rzecz organizacji. W trosce o dobre prawo dla organizacji pozarządowych w Polsce” oraz „W poszukiwaniu perpetuum mobile. Dobre prawo dla trzeciego sektora” (rozmówcy: Piotr Frączak, Łukasz Gorczyński – OFOP, Magdalena Szafranek, Szymon Wójcik – Uniwersytet Warszawski, moderacja: Adela Gąsiorowska – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)

15:30-16:30 – W kierunku rozwiązań systemowych 

 • Co dalej z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? Rekomendacje i stan prac nad społecznym projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tomasz Schimanek – Stowarzyszenie Dialog Społeczny)
 • Czy potrzebujemy Kodeksu NGO? Przedstawienie kluczowych tez z ekspertyzy prawnej dotyczącej postulatu zebrania regulacji prawa organizacji pozarządowych w jednym akcie prawnym – ustawie, której celem i przedmiotem miałoby być ujęcie całości lub większości prawa ngo, stając się dla tego przedmiotu regulacji normatywnych aktem podstawowym (Przemysław Żak – Pajączkowska i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.)
 • Gwarancje bezpieczeństwa prawno-podatkowego dla organizacji pozarządowych (Julia Kluczyńska – Forum Darczyńców w Polsce)
 • Pytania i dyskusja (Rafał Kowalski – OFOP, ngo.pl)

Przeczytaj publikacje!

 • publikacja „Na rzecz organizacji. W trosce o dobre prawo dla organizacji pozarządowych w Polsce” autorstwa Piotra Frączaka i Łukasza Gorczyńskiego dostępna jest bezpłatnie pod adresem: https://proste.ngo/publikacja
 • publikacja „W poszukiwaniu perpetuum mobile. Dobre prawo dla trzeciego sektora” pod redakcją Magdaleny Szafranek i Szymona Wójcika dostępna jest bezpłatnie pod adresem: https://www.forumdarczyncow.pl

Pozostałe informacje

 • udział w konferencji jest bezpłatny,
 • kontakt i sprawy organizacyjne: kontakt@trzeci.org, tel. 511 141 197 (Łukasz Gorczyński),
 • liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Organizatorzy

Fundacja trzeci.org, Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Zespół OFOP „Proste prawo dla NGO”.

Konferencja pn. „Dobre prawo dla zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego” odbywa się w ramach projektu pn. „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Źródło: Informacja prasowa

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29.09.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 29.09.2023
Zakończenie wydarzenia: 29.09.2023
Miejsce wydarzenia: Warszawa
Organizator: Fundacja trzeci.org, Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Zespół OFOP

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!