Konferencja on-line o współpracy NGO i JST w zakresie gospodarki odpadami

Federacja Polskich Banków Żywności zaprasza na KONFERENCJĘ ZERO WASTE na temat współpracy organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych w zakresie wdrażania w gminach rozwiązań zero waste, gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Wydarzenie w formule on-line odbędzie się w dniu 15 marca 2023 roku w godzinach 10.30-14.30.

Nadmierna produkcja śmieci to wyzwanie ekologiczne, gospodarcze, społeczne i polityczne. W Polsce mierzą się z nim głównie gminy, które odpowiadają za organizowanie lokalnych systemów gospodarki odpadami. Prawo powoduje, że ich wysiłki koncentrują się bardziej na gospodarowaniu już wytworzonymi odpadami niż na ograniczaniu ich produkcji.

Powodzenie w minimalizowaniu problemów ze śmieciami zależy jednak nie tylko od samorządów, ale w dużej mierze także od mieszkanek i mieszkańców. Żeby gospodarka odpadami była sprawna, potrzeba zaangażowania całych społeczności lokalnych, w tym także organizacji pozarządowych.

Zapraszamy Państwa na konferencję internetową pod hasłem zero waste – mniej odpadów. Podczas wydarzenia zaprezentujemy różne perspektywy na gospodarkę odpadami w gminach, przykłady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz upowszechniania idei zero waste i ograniczania ilości odpadów komunalnych oraz polskie i międzynarodowe inicjatywy obywatelskie wspierające gminy w ograniczaniu ilości odpadów.

Zaprezentujemy na niej także ponad 40 dobrych praktyk w ograniczaniu ilości odpadów komunalnych w duchu zero waste i poprawianiu jakości selektywnej zbiórki odpadów realizowanych przez polskie samorządy i organizacje pozarządowe.

Zachęcamy do rejestracji w celu otrzymania merytorycznych materiałów pokonferencyjnych (nawet w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu na żywo).

Szczegóły wydarzenia i formularz rejestracji znajdują się na stronie internetowej:

www.KonferencjaZeroWaste.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.03.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 15.03.2023
Zakończenie wydarzenia: 15.03.2023
Miejsce wydarzenia: On-line
Organizator: Federacja Polskich Banków Żywności

Dane kontaktowe ↓

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!