Konferencja „Energia dla niezależności 2050”

Konferencja mająca na celu włączenie się w dyskusję nad założeniami do Polityki Energetycznej Państwa do roku 2050 oraz aktualizacją KPEiK w świetle zachodzących zmian w Polityce Klimatycznej UE. Koordynatorem konferencji jest Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Celem obrad konferencji będzie wypracowanie modelu przemian systemu energetyczno-klimatycznego Polski w obliczu wymagań polityki klimatycznej oraz nowych uwarunkowań geopolitycznych. Konferencja będzie także wpisywała się z dyskusję nad przyszłą Polityką Energetyczną Państwa do roku 2050 i aktualizacją Krajowego Planu Energii i Klimatu do roku 2030, która planowana jest na rok 2023. Wnioski z konferencji przekazane będą ministerstwom odpowiedzialnym za przygotowanie tych dokumentów strategicznych, a także instytucjom i organizacjom zainteresowanymi tematyką konferencji.

Więcej informacji na podstronie portalu www.chronmyklimat.pl

PROGRAM

REJESTRACJA

Źródło: https://www.pine.org.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.06.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 13.06.2022
Zakończenie wydarzenia: 14.06.2022
Miejsce wydarzenia: Warszawa
Organizator: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Biblioteki publiczne działające w niedalekiej odległości od obiektów firmy PERN S.A.
22.05.2023
- 31.08.2023
Cała Polska
08.05.2023
- 04.06.2023
Biblioteki publiczne działające w niedalekiej odległości od obiektów firmy PERN S.A.
22.05.2023
- 31.08.2023
Cała Polska
08.05.2023
- 04.06.2023

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!