Kobiety i Agroekologia – ruszyła rekrutacja do nowego projektu

Fundacja AgroPermaLab zaprasza rolniczki oraz kobiety z terenów wiejskich do udziału w projekcie.

„Kobiety i agroekologia. Wzmacnianie rzecznictwa wokół agroekologii i inicjatyw prowadzonych przez kobiety na wsi”. Program ma na celu rozwijanie umiejętności rzeczniczych oraz stworzenie wspólnego programu edukacji i promowania agroekologii.

Zachęcamy do dołączenia osoby, które

  • mają własną działalność rolniczą lub gospodarczą, która opiera się na wartościach ekologii i poszanowania przyrody,
  • działają społecznie w swojej miejscowości (sołtyski, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, samorządów lokalnych, grup wsparcia lub innych inicjatyw na rzecz mieszkanek i mieszkańców),
  • czują że kobiety w ich regionie potrzebują wsparcia i motywacji do zmian i decydowania o sobie,
  • widzą potencjał w tworzeniu wspólnoty kobiet, które wspierają się i dzielą swoim doświadczeniem.

Uczestniczki projektu wezmą udział w:

  • 2-godzinnym wprowadzającym szkoleniu online, podczas którego wspólnie zastanowimy się nad wyzwaniami i potrzebami rolniczek i kobiet mieszkających na wsi (sierpień),
  • 4-godzinnym szkoleniu online rozwijającym kompetencje rzecznicze, formułowanie postulatów, zabieranie głosu w ważnych sprawach (wrzesień),
  • 4-dniowym zjeździe szkoleniowo-integracyjnym (18-21.10), podczas którego poznają inne aktywne kobiety działające dla swoich społeczności lokalnych i promujące wartości agroekologii.

Zgłoszenia poprzez formularz rekrutacyjny.

Więcej informacji na stronie Fundacji.

Uwaga!

Podczas szkolenia wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Projekt skierowany jest do kobiet z Europy Środkowo-Wschodniej i realizowany jest przez Fundację AgroPermaLab dzięki wsparciu finansowemu Funduszy Wyszegradzkich (Visegrad Fund). Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw Żywnościowych (AMPI) z Czech, Parlament Młodzieży Wiejskiej ze Słowacji oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Działamy we współpracy z międzynarodowym projektem Horizon SWIFT.

Źródło: Informacja nadesłana do redakcji

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.08.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 10.07.2024
Zakończenie wydarzenia: 05.08.2024
Miejsce wydarzenia: on-line i stacjonarnie
Organizator: Fundacja AgroPermaLab

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!