„Jak samorządy mogą chronić różnorodność biologiczną?”- webinary dla pracowników urzędów gmin

Rola samorządów w ochronie bioróżnorodności w Polsce jest kluczowa. Działania podejmowane na poziomie lokalnym wpływają nie tylko na jakość życia mieszkańców, ale również na zachowanie i rozwijanie różnorodności biologicznej na terenach miejskich.

W miastach, gdzie żyje ponad połowa mieszkańców Polski, zachowanie bioróżnorodności jest bardzo istotne ze względu na mniej sprzyjające warunki przyrodnicze niż na terenach mniej zabudowanych i przekształconych. Przyroda miejska oferuje schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt, zapewnia miejsca rekreacji i kontaktu z przyrodą dla mieszkańców, a przez to wpływa na ich zdrowie i samopoczucie. Zieleń miejska, parki, aleje drzew pełnią kluczową rolę w absorpcji zanieczyszczeń, stanowią naturalne źródła cienia i ochłodzenia. Zielone obszary w miastach pomagają w zatrzymywaniu wód opadowych, ograniczając erozję gleby i ryzyko powodzi. Rośliny miejskie przyciągają owady, takie jak pszczoły i motyle, które je zapylają i wspierają zachowanie różnorodności gatunkowej.

 

Samorządy, działając na rzecz ochrony bioróżnorodności, podejmują szereg kluczowych działań, w tym planują zagospodarowanie przestrzenne miast, mając na uwadze zachowanie obszarów zielonych, korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych. Do ich kompetencji należy ustanawianie przepisów i regulacji dotyczących ochrony przyrody w mieście, np. ograniczeń w zakresie wycinki drzew, czy wymogów związanych z zazielenieniem terenów. Mogą one także inwestować w ekologiczną infrastrukturę, taką jak dachy zielone, systemy retencji wód opadowych i roztopowych, ścieżki rowerowe, co może mieć wpływ na stan środowiska naturalnego w mieście.

 

Przykładem miasta, które realizowało działania pozytywnie wpływające na bioróżnorodność jest m.in. Duszniki-Zdrój, laureat III edycji konkursu „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”, w kategorii odbetonowanie przestrzeni miejskich. Zmiana nieprzepuszczalnej kostki w Alei im. Fryderyka Chopina na przepuszczalną nawierzchnię oraz zasypanie ziemią rowów wzdłuż alei, pozytywnie wpłynęło na kondycję drzew. Zasadzono również młode lipy, odtwarzając historyczny rytm nasadzeń. Aleja dająca cień przechodniom stała się jednocześnie rezerwuarem wód opadowych. Obniża też temperaturę otoczenia dzięki rozłożystym koronom zachowanych drzew.

 

Aby zwiększyć wiedzę samorządowców na temat ochrony różnorodności biologicznej w  miastach, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało serię webinarów dla pracowników urzędów gmin.

 

Samorządy w Polsce coraz częściej angażują się w ochronę bioróżnorodności w miastach. Świadczy o tym m.in. kolejna, już IV, edycja konkursu Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt, na który wpłynęło wiele ciekawych zgłoszeń. Rola samorządów jest nieoceniona, ponieważ to często na poziomie lokalnym podejmowane są decyzje dotyczące środowiska naturalnego. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas webinary pomogą samorządom w lepszym zrozumieniu i efektywnym zarządzaniu różnorodnością biologiczną w  miastach – mówi Sergiusz Kieruzel, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

 

Podczas spotkań online, które odbędą się w dniach 19-21 września 2023 r. zostaną poruszone następujące tematy:

  1. Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych i określanie potencjału rozwoju zieleni oraz błękitno-zielonej infrastruktury w mieście – prelegenci: A. Jankowska, K. Szymczak-Pomianowska/Monika Pec – Święcicka– termin webinaru: 19.09.2023 r. godz. 9.00-12.00  https://meeting15.com/pl/join-event/ministerstwo-klimatu-i-srodowiska-ochrona-roznorodnosci-biologicznej-w-miastach-19092023-godz-900-1200/5776
  2. Zagospodarowanie i planowanie przestrzenne z uwzględnieniem aspektów błękitno-zielonej infrastruktury i retencji wody – przykłady – prelegenci: A. Jankowska, K. Szymczak-Pomianowska/Monika Pec – Święcicka – termin webinaru: 19.09.2023 r. godz. 13.00-16.00 https://meeting15.com/pl/join-event/ministerstwo-klimatu-i-srodowiska-ochrona-roznorodnosci-biologicznej-w-miastach-19092023-godz-1300-1600/5779
  3. Rozwiązania oparte na przyrodzie w przestrzeni miejskiej (nature-based solutions): projektowanie, wdrażanie, utrzymywanie – prelegenci: J. Rayss, M. Szewczyk – termin webinaru: 21.09.2023 r. godz. 9.00-12.00 https://meeting15.com/pl/join-event/ministerstwo-klimatu-i-srodowiska-ochrona-roznorodnosci-biologicznej-w-miastach-21092023-godz-900-1200/5785
  4. Przygotowywanie SIWZ i SOPZ dla zamówień publicznych dot. zazieleniania przestrzeni miejskiej i rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury – prelegenci: A. Jankowska, K. Szymczak-Pomianowska/Monika Pec – Święcicka – termin webinaru: 20.09.2023 r. godz. 9.00-12.00 https://meeting15.com/pl/join-event/ministerstwo-klimatu-i-srodowiska-ochrona-roznorodnosci-biologicznej-w-miastach-20092023-godz-900-1200/5781
  5. Dostępne źródła finansowania miejskich inwestycji dot. zazieleniania przestrzeni miejskiej i rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury – prelegenci: A. Jankowska, K. Szymczak-Pomianowska/Monika Pec – Święcicka – termin webinaru: 20.09.2023 r. godz. 13.00-16.00 https://meeting15.com/pl/join-event/ministerstwo-klimatu-i-srodowiska-ochrona-roznorodnosci-biologicznej-w-miastach-20092023-godz-1300/5783

 

Aby wziąć udział w wybranym webinarze, zarejestruj się klikając w powyższe linki.

Na zgłoszenia czekamy do 18.09.2023 r. liczba uczestników jest ograniczona.

W trakcie spotkań będzie możliwość zadawania pytań.

Nagrania webinarów będą dostępne na stronie www.bioroznorodnosc.gov.pl w zakładce Dla samorządów.

 

Webinary organizowane są w ramach kampanii Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Chroń bioróżnorodność”. Wydarzenie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Więcej informacji o kampanii na: www.bioroznorodnosc.gov.pl

 

Źródło: Informacja nadesłana przez organizatorów

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.09.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 19.09.2023
Zakończenie wydarzenia: 21.09.2023
Miejsce wydarzenia: on-line
Organizator: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!