Inwestycje w OZE i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw

Zainteresowani inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą się starać o przyznanie wsparcia do 23 lutego 2024 r. Pomoc pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Dotychczas złożono wnioski o wsparcie na ponad 6,5 mln zł.

O pomoc finansową na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej mogą się starać wpisani do ewidencji producentów rolnicy, którym została przyznana jednolita płatność obszarowa albo którzy prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Istotnym do spełnienia warunkiem jest również odbycie szkolenia z zakresu efektywności energetycznej nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub zobowiązanie się do ukończenia takiego kursu.

Dofinansowaniem objęte są trzy obszary inwestycyjne:

  • A – budowa nowych biogazowni rolniczych:

ogłoszenie Prezesa ARiMR – otwórz

więcej informacji – otwórz

  • B – zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem):

ogłoszenie Prezesa ARiMR – otwórz

więcej informacji – otwórz

  • C – inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich, np. docieplanie ścian i podłóg:

ogłoszenie Prezesa ARiMR – otwórz

więcej informacji – otwórz

Wsparcie ma formę refundacji, którą może zostać objętych do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Maksymalna wysokość pomocy dla obszaru A wynosi 1,5 mln zł, a dla obszarów B i C po 200 tys. zł. Łączny limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji PS WPR 2023-2027 wynosi w przypadku obszarów: A i B – 1,5 mln zł; A i C – 1,7 mln zł; B i C – 400 tys. zł; A, B i C – 1,7 mln zł.

O przyznanie pomocy można się ubiegać od 25 stycznia do 23 lutego 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Do tej pory złożono 60 wniosków o wsparcie w wysokości ponad 6,5 mln zł.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23.02.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 12.02.2024
Zakończenie wydarzenia: 23.02.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!